Landspecifik information i tjänsten Kontti

På vår webbplats Kontti finner du information om exportavtalen mellan Finland och olika länder och om exportkraven och intygen som används.

Landsidorna som du finner sammanför vår landspecifika information om olika exportprodukter. Här finner du också bland annat allmän information om mottagarlandet och nätverket som hjälper dig i frågor som hänför sig till export.

Vill du få mer information? Finner du inte mottagarlandet du söker? Vet du någonting som vi kunde föra in i Kontti?

Vi utvecklar hela tiden Kontti. Ge oss tips på hur vi kan göra Kontti ännu bättre!

Sidan har senast uppdaterats 21.4.2020