Djurhälsointygen och hälsointygen

Med ett djurhälsointyg och ett hälsointyg försäkrar du myndigheterna i mottagarlandet om att din produkt överensstämmer med de krav som ställs och att den inte sprider några djursjukdomar. Den tillsynsmyndigheten som är tillsynsansvarig bekräftar med sin signatur de uppgifter om ett exportparti som du fyllt i intyget. Ett djurhälsointyg kan beviljas endast till företag som är införda i Livsmedelsverkets exportörsregister.

Överenskomna djurhälsointyg och hälsointyg finns i Kontti, TRACES- eller eCert-systemet

EU och Finland har med vissa mottagarländer överenskommit om intygsmallar för export av djur och produkter. Om det finns en med mottagarlandet överenskommen intygsmall för din produkt, ska du använda den.

Du finner dessa intygsmallar i vår tjänst Kontti, i EU-kommissionens system TRACES eller i Livsmedelsverkets elektroniska system för administration av djurhälsointyg och hälsointyg eCert.

På de landspecifika sidorna i Kontti finns information om vilken typ av intyg du ska använda för export.

  • Om intyget finns i systemet TRACES, fyller du som exportör i intyget för din del innan den tillsynsmyndigheten fyller i sin del. För TRACES-intyg används alltid vanligt kopieringspapper.
  • Om intyget finns i Livsmedelsverkets elektroniska system för administration av djurhälsointyg eCert fyller du som exportör i intyget för din del innan den tillsynsmyndigheten fyller i sin del. På de landspecifika sidorna kan du se ifall mottagarlandet kräver att säkerhetspapper ska användas.
  • Om intyget inte finns i eCert men säkerhetspapper krävs av mottagarlandet ska den tillsynsmyndigheten beställa intygsmallar  på  säkerhetspapper från Livsmedelsverket.

Observera att mottagarlandet kan utöver intyget kräva till exempel att din anläggning är godkänd innan du kan inleda export. 

Kraven som vi känner till finner du i Kontti.

TRACES

TRACES-systemet för import och export kommer stegvis uppdateras till ett nytt TRACES-NT-system. Importdokument från länder utanför EU har redan förflyttats till TRACES-NT. Det gamla TRACES-systemet används fortfarande för exportdokument och dokument för EU:s inre marknad.

eCert

eCert är Livsmedelsverkets elektroniska system för administration av djurhälsointyg och hälsointyg. I eCert kan exportören fylla i intyget elektronisk. Den tillsynsmyndigheten får informationen direkt i systemet och kan sedan bekräfta uppgifterna med sin signatur. Samtidigt förbättras exportvarornas spårbarhet.

Djurhälsointyg och hälsointyg kommer stegvis förflyttas till eCert. Förflyttningstidpunkten skiljer sig mellan mottagarländerna. Exportföretagen loggar in i eCert med Suomi.fi användarnamnet. Inom företaget kan eCert användas av en ansvarig person med firmateckningsrätt eller en person som har fått fullmakt. Tillsynsmyndigheten kan beställa användarnamnet via Åtkomstkontrollen (PAHA). För mer information om att skapa användarnamn, kontakta ecert@ruokavirasto.fi.

För att bevilja intyget ska den tillsynsmyndigheten först välja den exporterande anläggningen som sitt tillsynsobjekt i eCert. Om mottagarlandet kräver anläggningsgodkännande kan endast godkända anläggningar väljas i eCert.

Den tillsynsmyndigheten kontrollerar och godkänner intyget och skriver ut det på vanligt kopieringspapper eller säkerhetspapper beroende på mottagarland. Ifall mottagarlandet kräver att säkerhetspapper ska användas kan den tillsynsmyndigheten beställa  säkerhetspapper från Livsmedelsverkets Pikantti-extranet. Intyget signeras och stämplas av den tillsynsmyndigheten.

Intygsmallar på säkerhetspapper

Ifall mottagarlandet kräver att säkerhetspapper ska användas kan den tillsynsmyndigheten beställa intygsmallar på säkerhetspapper från Livsmedelsverkets Pikantti-extranet.

Vad göra om det inte finns en överenskommen intygsmall?

Om det inte finns något officiellt överenskommet intyg eller underhandlingar om ett sådant inte pågår, kan du som exportör till exempel tillsammans med din importör låta godkänna ett eget förslag till intyg hos myndigheterna i mottagarlandet. Vi råder dig i sådana fall att använda ett allmänt djurhälsointyg eller hälsointyg som Livsmedelsverket formulerat, om ett sådant finns för din produkt. I intyg som man själv formulerat får man inte använda vapnet Finlands lejon.

Om intygsmallen inte godkänns, ska ett mottagarlandspecifikt skräddarsytt intyg utarbetas för exporten. Arbetet görs och kan beställas av Livsmedelsverkets exportteam. För arbetet debiteras enligt Livsmedelsverkets prislista, om det inte rör sig om ett intyg som hänför sig till ett prioriterat marknadstillträdesprojekt eller något annat spetsprojekt. Alla intygsunderlag som vi utarbetat kan beställas från Livsmedelsverket.

De allmänna djurhälsointygen och hälsointygen

Säkerställ alltid att djurhälsointyget och hälsointyg godkänns av myndigheten i mottagarlandet före export. Intygen kan fyllas i på datorn och skrivas ut på ett vanligt A4-ark. Den tillsynsmyndigheten som kontrollerar din verksamhet undertecknar informationen på certifikatet.

När du fyller i det allmänna intyget:

  • fyll i alla fält på intyget (stryk över fält som inte gäller din produkt)
  • fyll i det engelska namnet på tillsynsmyndigheten som kontrollerar din verksamhet i fältet "Competent local authority issuing this certificate"

Se till att antingen du eller myndigheten som beviljar intyget numrerar intyget med ett individuellt referensnummer. Numret antecknas också på arkets frånsida. Intygets nummer (Certificate number) ska ha formen XX/YYYY/OOOO, där

  • XX = tillsynsmyndighetens / tillsynsområdets namn, förkortningen av det eller dess nummer eller anläggningens godkännandenummer (utan bokstäverna EG/FIN)
  • YYYY = året för beviljande
  • OOOO = intyget tillsynsenhetsspecifika eller anläggningsspecifika löpande nummer så, att två intyg aldrig kan få samma nummer.

Rapportera in användningen av allmänna intyg månatligen till e-postadressen vienti@ruokavirasto.fi. Rapportera in numreringen på de intyg du fått, allmänna intygets nummer (t.ex. 004A9), exportprodukten, mottagarlandet, underteckningsdatumet och undertecknaren.

Bearbetat animaliskt protein för användning som foder

Bearbetade livsmedel (tillverkningsland: Finland)

Fisk och fiskeriprodukter (tillverkningsland: Finland)

Gristarm för livsmedelsbruk

Honung och andra biodlingsprodukter avsedda för livsmedelsbruk (tillverkningsland: Finland)

Horn och jakttroféer

Hudar och skinn av hjortdjur (tillverkningsland: Finland)

Hudar och skinn av nötkreatur (slakt- och tillverkningsland: Finland)

Insekter och insektprodukter för livsmedelsbruk (tillverkningsland: Finland)

Kött och köttprodukter (slakt- och tillverkningsland: Finland)

Mjölk och mjölkprodukter (mjölkens ursprung: Finland eller EU, tillverkningsland: Finland)

Mjölk och mjölkprodukter (registrerad livsmedelsverksamhet, mjölkens ursprung: Finland eller EU, tillverkningsland: Finland)

Ägg och äggprodukter

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2024