Export av djur, embryon och könsceller

För att ditt företag ska kunna exportera levande djur, embryon och könsceller till länder utanför EU ska ditt företag vara

Exportvillkoren är mottagarland- och produktspecifika

Myndigheterna i mottagarlandet fastställer de villkor, på vilka export av levande djur, embryon och könsceller kan ske. Ta reda på villkoren som gäller din egen exportprodukt i god tid! Djursjukdomsläget i Finland och EU kan påverka exportvillkoren. Då en djursjukdom bryter ut kan villkoren snabbt ändras.

För export av djur, embryon och könsceller till länder utanför EU behöver du så gott som utan undantag ett partispecifikt djurhälsointyg. Djurhälsointyget får du av den officiella veterinären som utövar tillsyn över din verksamhet.

Följ författningarna om transport då du transporterar levande djur. Glöm inte att djuren under och i samband med transport ska skyddas mot skador och kontamination och all smärta och allt lidande som kan undvikas.

Sidan har senast uppdaterats 29.6.2021