Ekoprodukters handel på den inre marknaden

Också ekologiska produkter säljs utan formaliteter på  den inre marknaden, om de är producerade, märkta och kontrollerade enligt de krav som ekolagstiftningen förutsätter.

De gemensamma förordningarna om ekologisk produktion gäller i  EU-länderna, men inte länder utanför EU. På den inre marknaden , i Norge och på Island kan man sälja ekologiskt enligt principen on varornas fria rörlighet.

I regel behöver man inte ett särskilt certifikat för produkten som säljs, utan som intyg räcker det med det kontrollerade företagets ekointyg. Med ekointyget intygar man att man är ansluten till kontrollsystemet för ekologisk produktion. Ekointyget ser lika ut i EU-länderna.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2019