Gällande exportrestriktioner

Ett mottagarland kan begränsa export till exempel i avsikt att förhindra att djur- eller växtsjukdomar sprider sig. Vi strävar till att informera om nya restriktioner via e-post till tillsynsmyndigheterna och sådna företag som anmält landet eller produkten som den nya restriktionen gäller till exportörsregistret.

Observera att ett djur- eller växtsjukdomsfall i Finland eller något annat EU-land också kan påverka exporten av andra produkter och exportintygens användbarhet. Säkerställ alltid att sjukdomsförsäkringarna på exportintygen håller streck.

Mer information om exportrestriktionerna: vienti@ruokavirasto.fi

Fisk och fiskeriprodukter

Fjäderfä och produkter därav

Hjortdjur och produkter erhållna av sådana

  • Japan har infört exportförbud för levande hjortdjur och produkter erhållna av hjortdjur på grund av TSE hos hjortdjur.
  • Entligt information som Livsmedelsverket har fått, har Taiwan förbjudit export av levande hjortdjur, könsceller och embryon från Finland. För export av andra hjortprodukter, som horn, kräver Taiwan en officiell försäkran om att produkterna inte kommer från område där CWD har upptäckts och inte kommer från djur med CWD. Mer information: ruokavirasto.fi/sv/export/taiwan

Pälsdjur och produkter därav

  • I april 2021 meddelade Kinas tullmyndighet för djur- och växtskydd att inga vilda djur, inklusive rävar, får importeras till Kina för tillfället på grund av COVID-19-pandemin. I Kina avser termen vilda djur odlat vilt, pälsdjur och djur som odlas för traditionell kinesisk medicin. För mer information ruokavirasto.fi/sv/export/kina.

Växter, växtprodukter och trävaror

  • Export av matpotatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland är förbjudet. Orsaken är att växtskadegörare som nämnts i den ryska lagstiftningen uppdagats i exportförsändelser. Förbudet infördes år 2013. Utsädespotatis kan exporteras till Ryssland om partierna genomgår förhandsinspektion och godkänns för export.
    • Förbudet gäller inte krukplantor som odlats i växthus. Du behöver EU:s interna IPCD-dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), om du exporterar krukplantor som härstammar från ett annat EU-land till Ryssland. Om du exporterar krukplantor till ett annat EU-land och de därifrån exporteras till Ryssland, ska du kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa kasvienvienti@ruokavirasto.fi för att få IPCD-dokumentet.

Flera produkter och djur

Turkiet

  • I juli 2022 begränsade Turkiet införsel av ett antal produkter till sitt område på grund av risken för mul- och klövsjuka. Vissa produkter är belagda med totalt införselförbud i Turkiet, och t.ex. mjölkprodukter får endast införas om de har behandlats enligt Turkiets krav. Närmare uppgifter om restriktionerna finns här.

Ryssland

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024