Gällande exportrestriktioner

Ett mottagarland kan begränsa export till exempel i avsikt att förhindra att djur- eller växtsjukdomar sprider sig. Vi informerar om nya restriktioner via e-post till tillsynsmyndigheterna och sådna företag som anmält landet eller produkten som den nya restriktionen gäller till exportörsregistret.

Observera att ett djur- eller växtsjukdomsfall i Finland eller något annat EU-land också kan påverka exporten av andra produkter och exportintygens användbarhet. Säkerställ alltid att sjukdomsförsäkringarna på exportintygen håller streck.

Mer information om exportrestriktionerna: vienti@ruokavirasto.fi

Fisk och fiskeriprodukter

Fjäderfä och produkter därav

Hjortdjur och produkter erhållna av sådana

  • På grund av TSE hos hjortdjur får levande hjortdjur inte exporteras till något som helst land. Japan har infört exportförbud också för produkter erhållna av hjortdjur.

Växtprodukter

  • Export av potatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland är förbjudet. Orsaken är att växtskadegörare som nämnts i den ryska lagstiftningen uppdagats i exportförsändelser. Förbudet infördes år 2013. 
    • Förbudet gäller inte krukplantor som odlats i växthus. Du behöver EU:s interna IPCD-dokument (Intra-EU Phytosanitary Communication Document), om du exporterar krukplantor som härstammar från ett annat EU-land till Ryssland. Om du exporterar krukplantor till ett annat EU-land och de därifrån exporteras till Ryssland, ska du kontakta Livsmedelsverkets enhet för växthälsa för att få IPCD-dokumentet.

Rysslands motsanktioner

Turkiet

  • I juli 2022 begränsade Turkiet införsel av ett antal produkter till sitt område på grund av risken för mul- och klövsjuka. Vissa produkter är belagda med totalt införselförbud i Turkiet, och t.ex. mjölkprodukter får endast införas om de har behandlats enligt Turkiets krav. Närmare uppgifter om restriktionerna finns här.
Sidan har senast uppdaterats 24.8.2022