Exportrestriktioner för växter, växtprodukter och trävaror

EU:s sanktioner mot Ryssland

  • Kontrollera begränsningarna i lagstiftningen om nödvändigt.
  • Utrikesministeriet svarar på frågor om tolkningen av sanktioner.
  • Tullen svarar på frågor om tullformaliteter och tulldeklarationer.
  • Utrikesmisnisteriet
  • Tull
  • Europeiska komissionen

Exportförbjud av potatis och plantmaterial till Ryssland

  • Exporten av potatis och plantmaterial från EU-länder till Ryssland har varit förbjuden från och med 1.7.2013. Orsaken för Rysslands importförbud är att Ryssland har meddelat att de har funnit flera importpartier som har varit behäftade med växtskadegörare som nämns i ryska lagstiftningen.
  • Förbudet gäller dock inte växthusodlade plantor i kruka. Ifall plantorna som ska exporteras härstammar från ett annat EU-land ska de åtföljas av ett sundhetscertifikat inför export (pre-export certificate), varav det framgår vilket ursprung partiet har. Respektive, då man transporterar växthusodlade plantor i kruka till ett annat EU-land och dessa är avsedda att föras vidare till Ryssland, bör man kontakta Livsmedelverkets enhet för växthälsa före transporten för att erhålla ett sundhetscertifikat inför export.
    • Observera att åtminstone andra levande växter (tullkod 0602 90) ändå omfattas av exportförbud i enlighet med sanktionerna mot Ryssland. Kolla andra sanktionerna från länkarna ovan.
Sidan har senast uppdaterats 6.10.2023