Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar som påträffades igen på Åland kan medföra begränsningar för export till länder utanför EU

23. juni 2022

På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades 21.6.2022 hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem i Eckerö.

Kontrollera villkoren för intyg som används vid export

Förekomsten av IHN på Åland kan inverka på utfärdandet av djurhälsointyg som används vid export av levande djur och produkter som härrör från dem. Innan ett djurhälsointyg används eller utfärdas ska du försäkra dig om att försäkringar om sjukdomar i intygen uppfylls och Finland eller mottagarlandet inte har infört exportbegränsningar för den produkt som ska exporteras. Särskild uppmärksamhet ska ägnas produkter och råvaror som kommer från en restriktionszon som inrättats på grund av IHN.

Om du som tjänsteveterinär har utfärdat djurhälsointyg (officiellt avtalade eller fritt formulerade intyg) för levande fisk eller produkter som härrör från dem 21.4.2022 och därefter, kontakta vienti@ruokavirasto.fi. Närmare anvisningar för tillsynsmyndigheter finns på extranätet Pikantti.

Beakta nationella begränsningar och de begränsningar som mottagarländer ställt

Vid export ska man alltid beakta nationella begränsningar och de begränsningar som mottagarlandet ställt. Kontrollera läget för nationella begränsningar före export. Sådana är till exempel de begränsningar i förflyttningar som beror på restriktionszonen för sjukdomen.

Utöver de nationella begränsningarna kan mottagarländerna för export på grund av sjukdomsutbrottet ställa exportbegränsningar för Finland som är strängare än exportvillkoren i intygen. En del av mottagarländerna kan på grund av förekomsten av IHN i fisk förbjuda import av fisk och produkter som härrör från fisk från hela Finland eller ett visst område i Finland. Kontrollera den aktuella begränsningssituationen alltid före exporten.

Mer information