Infektiös IHN-sjukdom hos laxfiskar påträffades igen på Åland

22. juni 2022

På Åland har IHN hos laxfiskar konstaterats på nytt ett år efter att den föregående epidemin började. Smittan konstaterades nu hos regnbågslax vid en anläggning med recirkulerande vattensystem på Eckerö. För att förhindra smittspridning har de åländska myndigheterna utfärdat föreskrifter som begränsar verksamheten på djurhållningsplatsen för fiskar. Myndigheterna utreder smittkällan och bereder åtgärder för att eliminera sjukdomen. Runt den smittade platsen inrättar Livsmedelsverket en restriktionszon inom vars område bl.a. förflyttningar av fisk begränsas. IHN smittar inte till människor och man kan fiska normalt i området.

Myndigheterna utreder smittkällan och en eventuell koppling till tidigare IHN-infektioner. De smittade djurhållningsplatserna som framkom förra sommaren och hösten ligger långt från denna nya smittade djurhållningsplats och fiskar har inte flyttats mellan dessa djurhållningsplatser. Till den smittade djurhållningsplatsen på Eckerö har det förts in flera partier regnbågslax från en dansk IHN-fri fiskodlingsanläggning, men också från vissa andra länder. I samband med epidemin för ett år sedan kom det virus som orsakar IHN till Åland med regnbågsyngel som förts in från en dansk fiskodlingsanläggning.

För att hejda epidemin som började förra sommaren avlivades eller slaktades cirka 1,6 miljoner kilo regnbågslax från sammanlagt fem smittade djurhållningsplatser. Endast symtomfria regnbågslaxar slaktades för att användas som livsmedel. På de smittade djurhållningsplatserna kunde odlingen av regnbågslax starta på nytt i våras. I den restriktionszon som inrättades på grund av fjolårets sjukdomsfall pågår en uppföljning av sjukdomen för att återställa IHN-fri status.

Fisksjukdomen IHN förorsakar vävnadsdöd i fiskens blodbildande organ (infectious haematopoietic necrosis) och är en allvarlig sjukdom som ska bekämpas enligt lag. Sjukdomen kan smitta inte bara till regnbågslax utan också till exempelvis lax, öring och gädda och sprida sig också via andra vilda fiskar och vatten. IHN smittar inte till människor eller sällskapsdjur.

Trots det nya IHN-fallet kan man på Åland fiska och äta fisk på normalt sätt. Fiskare uppmanas dock att se till att fiskeredskapen desinficeras när de rör sig från ett område till ett annat. IHN-viruset dör av torka och värme och är känsligt mot flera desinfektionsmedel. Djupfrysning dödar inte viruset. Kommunalveterinären ska underrättas om sjuka fiskar. 

På Åland råder sedan tidigare ett förbud mot att förflytta levande eller orensad fisk till annan ort i Finland på grund av uppföljningsprogrammet som gäller en annan fisksjukdom, VHS.

Ytterligare information:

Överinspektör Liisa Kaartinen, tfn 029 520 4360, förnamn.efternamn@ruokavirasto.fi (övervakning av djursjukdomar)

Ålands landskapsregering: veterinär Maria Borgström tfn 018 25 452, förnamn.efternamn@regeringen.ax (regionala åtgärder)

Läs mer:

IHN hos laxfiskar 
Anvisning för fritidsfiskare