IHN i Finland 2022

IHN hos laxfiskar konstaterades igen på Åland sommaren 2022. Virussjukdomen hittades då hos regnbågslax vid en anläggning med ett recirkulerande vattensystem på Eckerö. Viruset var av samma typ som viruset som hittades på Åland 2021 (IHN i Finland 2021) och som också påträffats under IHN-epidemin i Danmark. Ursprunget av infektionen på Eckerö har dock inte bekräftats. De djurhållningsplatser där smittan upptäcktes sommaren och hösten 2021 ligger långt ifrån denna besmittade djurhållningsplats på Eckerö och fisk hade heller inte flyttats mellan dessa. Till den besmittade djurhållningsplatsen på Eckerö hade det förts in flera partier av regnbågslax från en IHN-fri dansk fiskodlingsanläggning, men även från vissa andra länder. 

Livsmedelsverket har inrättat en restriktionszon kring fyndplatsen. Exempelvis fiskförflyttningar begränsas inom zonen. All fisk från odlingen har slaktats eller avlivats och anläggningen har rengjorts och desinficerats. Fiskodling vid anläggningen har återupptas i vår 2023. Ett tvåårigt övervakningsprogram enligt EU-lagstiftningen är pågång i zonen för att återställa IHN-fri status. IHN-restriktioner i regionen kan upphävas tidigast vintern 2024/2025. 

IHN smittar inte till människa.Trots IHN-fallen kan man på Åland fiska och äta fisk på normalt sätt. Fiskare uppmanas dock att se till att fiskeredskapen desinficeras när de rör sig från ett område till ett annat (anvisningar för fiskare). IHN-viruset dör av torka och värme och är känsligt mot flera desinfektionsmedel. Djupfrysning dödar inte viruset. Kommunalveterinären ska underrättas om sjuka fiskar. 

Restriktionszon

Livsmedelsverket har den 22 juni 2022 inrättat en i lagen om djursjukdomar 27 § avsedd restriktionszon på det område som omgärdar den plats där sjukdomen förekommer. Restriktionszonens gränser visas på kartan.

Kommunveterinären inspekterar alla djurhållningsplatserna i restriktionszonen och tar de nödvändiga proverna.

Nedan listas förbuden och bestämmelserna i begränsningsbeslutet, samt tillåtna eller rekommenderade rutiner. Beslutet om restriktionszon och det exakta innehållet i beslutet finns under ”mer information”.

Förbud mot förflyttningar i restriktionszonen

Gällande åtgärderna nedan bör man observera att bilaga 2 av förtecknade arter iakttas till och med 4.7.2022 och bilaga 3 från och med 5.7.2022.

1. Förflyttning av orensade fiskar av de förtecknade arterna (se bilaga 2 eller 3) vad gäller den aktuella sjukdomen från anläggningar är förbjuden, förutom till renserier belägna inom samma restriktionszon.

2. Förflyttning av fisk av de förtecknade arterna till djurhållningsplatser inom restriktionszonen är förbjuden.

3. Förflyttning av foder och utrustning från anläggningar som ligger inom restriktionszonen är förbjuden.

4. Biprodukter av vattenbruksdjur från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska bortförskaffas så att risk för spridning av sjukdom inte uppstår. Risk för spridning av sjukdom anses inte orsakas av biprodukter som till exempel behandlats med syra så att materialets pH i sin helhet är under 4 eller som i sin helhet upphettats till 70 grader under 60 minuter.

Kravet på behandling av biprodukter gäller inte förflyttning av biprodukter som myndigheter utför i samband med åtgärder för bekämpning av sjukdom.

Åtgärder inom restriktionszonen för att förhindra spridning av smitta

5. Aktörer som är ansvariga för djurhållningsplatser med vattenbruksdjur inom zonen ska övervaka hälsotillståndet och dödligheten hos vattenbruksdjuren och meddela djurhälsomyndigheterna om misstanke om förtecknad djursjukdom i enlighet med 19 § lagen om djursjukdomar.

6. I alla smittade anläggningar och i alla andra anläggningar i restriktionszonen ska man sträva till att isolera alla smittade fiskar och fiskar som misstänks vara smittade från andra viltlevande och odlade fiskar, om det är tekniskt möjligt.

7. Personer som besöker djurhållningsplatser med vattenbruksdjur ska se till att de använder skyddskläder och att deras utrustning rengörs och desinficeras på tillbörligt sätt.

Som desinfektionsmedel kan användas till exempel Parvocide H Plus, Virkon-S eller motsvarande preparat. Beakta vid behov att preparatet verkar även vid låg temperatur (såsom Parvocide H Plus). Utrustningen kan desinficeras också genom att den tvättade utrustningen hålls i en het bastu eller i ett torkskåp (minst + 70 °C) i en timmes tid. Då bastu används ska brandskyddet beaktas.

Desinficering av transportmedel

8. Alla transportmedel som har använts för transport av vattenbruksdjur eller biprodukter som härstammar från djurhållningsplatser inom restriktionszonen ska tvättas och desinficeras. Se anvisning om rengöring och desinficering av transportmedel och utrustning inom restriktionszonen för IHN eller VHS.

Dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen

Ålands landskapsregering får i enskilda fall ge dispens från förbud och åtgärder som gäller restriktionszonen enligt lagen om djursjukdomar 29 §.

 

Sidan har senast uppdaterats 16.1.2024