Sjukdomar hos fiskar och kräftdjur

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Läs mera från Årsrapporten: Djursjukdomar i Finland

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Fisk- och kräftsjukdomar som uppföljs:

  • Viral hemorrhagisk septikemi (VHS)
  • Infektiös hematopoietisk nekros (IHN)
  • Infektiös laxanemi (ISA)
  • Laxfiskarnas alfavirus (SAV)
  • Infektiös pankreasnekros (IPN)
  • Herpesvirus hos koikarp (KHV)
  • Vårviremi hos karp (SVC)
  • White Spot Disease hos kräftor (WSD)
  • Hälsokontrollprogrammet för Bakteriell njurinflammation hos fisk (BKD)
  • Laxparasiten Gyrodactylus salaris i Övre Lappland


Information om enstaka sjukdomar och sjukdomsproblem finner du i menyraden.

Sidan har senast uppdaterats 15.8.2019