Provtagningsanvisningar för undersökningar om fiskar

Vi undersöker fiskprover, men döda fiskar är ofta så förstörda att det inte är någon hjälp av dem då dödsorsaken ska utredas. Kontakta alltid oss innan du sänder någon död fisk till undersökning.

Odlad fisk

Remiss Odlad fisk (pdf)
Sjuka fiskar skickas helst levande i syrepåsar. Stora fiskar på is i styroxlådor. Utgående från obduktionsfynd fattas beslut om fortsatta undersökningar, som kan vara bakteriologiska, virologiska och/eller parasitologiska.

Vilda fiskar

Massdöd bland fisk beror ofta på vattendragets tillstånd. Undersökning av vattenprov och utredning av vattendragets tillstånd utförs av de regionala miljöcentralerna

Remiss Vildfisk och kräftor (pdf)
Sjuka och avvikande fångstfiskar: Kyls först (1 - 5 grader), fryses ej ned! I förpackningen ska finnas kylklampar eller is i plastpåsar, om det finns tillgängligt. Fisken eller fiskbiten slås in i vått smörpapper. Efter detta kan man placera provet i en plastpåse.

Utgående från obduktionsfynd fattas beslut om fortsatta undersökningar, som kan vara bakteriologiska, virologiska och/eller parasitologiska. Undersökningen är gratis, men den omfattar inte undersökningar av främmande ämnen, vilka är avgiftsbelagda.

Akvariefiskar

Remiss Obduktionsremiss - hobbydjur (pdf)
Som prov ska en levande fisk med symtom levereras i sitt eget akvarievatten. Utifrån fynden vid obduktionen fattas beslut om fortsatta undersökningar.

Försändelse

Fiskarna undersöks vid verksamhetsställen i Helsingfors, Kuopio och Uleåborg. Alla försändelser ska meddelas på förhand till ifrågavarande enhets fiskveterinär.

  • Helsingfors, patologi, fiskveterinär telefon 050 439 2788
  • Kuopio, fiskveterinär telefon 044 720 1469
  • Uleåborg, fiskveterinär telefon 050 477 8646
    • Laxdöd i Torne älv: forskare 050 462 7093

Anvisningar och adresser för sändning av djurprover

Sidan har senast uppdaterats 6.9.2023