Infektiös laxanemi ILA/ISA

ILA (ISA, Infectious Salmon Anemia) orsakas av ett rätt stort RNA-virus som liknar orthomyxovirusen. ILA har endast orsakats av högpatogena virusstammar som kallas HPR∆. Största delen av de ILA-virus som kan isoleras i världen har inte konstaterats orsaka sjukdom hos fiskar och de kallas HPR0-stammar. Man tror ändå att högpatogena virusstammar har uppstått från dessa lågpatogena stammar via mutationer

Symptom

ILA förekommer endast hos Atlantlax. Högpatogena HPR∆-stammar orsakar allvarlig allmäninfektion hos lax. En långsamt stigande dödlighet under flera veckors tid är typiskt för sjukdomen. En ökning av dödligheten föregås ofta av en behandling som orsakat stress. Dödligheten börjar ofta i en nätbassäng och kan pågå i flera veckor och till och med i månader innan man upptäcker några sjukdomssymptom i de intilliggande nätbassängerna.  Utöver låg dödlighet konstateras ofta endast anemi hos fiskarna och då sjukdomen blir kronisk går symptomen lätt oupptäckta. Under våren kan sjukdomen bli mera akut, och då observeras en klart högre dödlighet och tydligare symptom. Fiskar som har insjuknat i ILA är apatiska, de har blödningar i ögonen, fiskarna är mycket anemiska och bukhålan är vätskefylld, levern är mörk, njurarna är svullna och tarmväggen rödaktig. I fettet i bukhålan, i levern, luftblåsan och på huden ses ofta punktformiga blödningar. Från det akuta sjukdomsskedet eller vid lindrig infektion kan sjukdomen också bli kronisk, och då är anemin lindrigare och levern gulaktig. På lång sikt kan dödligheten bli mycket hög, ända upp till 80 %.

Diagnos och provtagning

För diagnos av sjukdomen utväljs i första hand fiskar i dåligt skick med avvikande beteende.  Sjukdomen kan inte påvisas endast utgående från de kliniska symptomen. För virusprov tas en bit av fiskens hjärna, av mjälten och främre delen av en njure. I stället för hjärnan kan man ta en bit av hjärtat. Diagnosen ställs genom att virusets genom påvisas i fiskarnas organ eller vävnader med PCR-analys.

Smittvägar

Sjukdomen sprids via sjuka fiskar, symtomfria smittbärare, vatten samt redskap som har kommit i kontakt med infekterade fiskar.

Bekämpning och profylax

ILA är en djursjukdom som ska bekämpas enligt lag och anmälas omedelbart.

Uppföljning

Förekomsten av ILA följs upp i fiskodlingsanläggningarna med riskbaserade inspektioner.

Förekomst i Finland och i andra länder

ILA har inte påträffats i Finland. Hela Finland har av EU godkänd sjukdomsfri status. Sjukdomen har påträffats bland annat i havsområdet i Chile, Norge, Färöarna, Skottland och på Kanadas östkust.

Sidan har senast uppdaterats 13.7.2023