WSD White Spot Disease

WSD (White spot disease) orsakas av whispoviruset WSSV. Det är fråga om en sjukdom hos kräftdjur inom ordningen Decapoda. Tiofotade kräftdjur som förekommer i Finland är flodkräfta och signalkräfta och dessutom påträffas turkisk smalklokräfta och ullhandskrabba sporadiskt. Kräftor som insjuknat i WSD får försämrad aptit och dödligheten ökar. På andra ställen har sjukdomen orsakat stora förluster särskilt för räkodlingen, som är känslig för sjukdomen. Den har tills vidare inte påträffats i Finland.

Symptom

Ett typiskt symtom hos räkor är vita fläckar på ryggskölden som beror på gangränös bindvävnad under densamma. Dödligheten kan vara hög. Hos sötvattenskräftor har endast enstaka sjukdomsfall beskrivits, och i dessa fall är synliga förändringar på ryggskölden sällsynta. Kräftornas aptit försämras och dödligheten ökar. Färgen kan bli rödaktig.

Diagnos och provtagning

Sjukdomen kan konstateras i vävnadsprov av kräftor i dåligt skick, hos vilka virusbetingade förändringar i bindväven under ryggskölden konstateras. Även DNA-analys av kräftor kan göras med tanke på WSSV-viruset. Kräftor med symtom tas som prov.

Smittvägar

Smittan kan överföras i romkorn, när kräftorna äter infekterad vävnad, eller i vattenmiljö, inklusive bland annat planktonkräftdjur, som kan innehålla rikligt med virus. Även känsliga arter kan bära på smittan lång tid utan att uppvisa symtom.

Bekämpning och profylax

I EU:s hälsodirektiv för vattenbruksdjur har WSD listats som en djursjukdom som ska bekämpas. Kräftodlingar har omfattats av hälsokontroll sedan 2009. Att räkor som bär på smittan kommer i kontakt med kräftor är en potentiell riskfaktor för att sjukdomen ska spridas till Finland. Smittan är sannolikt vanlig i djupfrysta räkor, som inte bör användas till exempel som fiskbete utan att först kokas.

Övervakning

Finland har tills vidare inget övervakningsprogram för WSD.

Förekomst i Finland och på andra ställen

WSD hos kräftdjur har inte konstaterats i Finland. Misstänkta fall har förekommit i Sydeuropa och till följd därav har WSD klassificerats som en djursjukdom som ska bekämpas inom EU. Sjukdomen förekommer i Asien, Mellanöstern, Medelhavsområdet, södra delen av Förenta staterna, Latinamerika och de norra delarna av Sydamerika.

Sidan har senast uppdaterats 18.10.2018