Högpatogen aviär influensa (HPAI) som påträffades hos fjäderfä medför restriktioner i exporten utanför EU

12. februari 2021

I Janakkala i Södra Finland har högpatogen aviär influensa (HPAI) H5N8 påträffats hos fjäderfä den 10 februari 2021. Tidigare fall av HPAI-smitta har påträffats i Finland endast hos vilda fåglar. Det påträffade sjukdomsutbrottet påverkar exporten av fjäderfä och fjäderfäprodukter till länder utanför EU. Export till EU-länder (handel på den inre marknaden) kan fortsättas som normalt utanför restriktionszonen.

Intygens villkor ska kontrolleras

Livsmedelsverket rekommenderar att exporten av fjäderfä och fjäderfäprodukter avbryts till länder utanför EU fram till att villkoren för export har fastställts. Innan exporten kan inledas på nytt ska exportören och myndigheten begära utredningar av destinationsländerna på vilka villkor exporten kan fortsättas. På så sätt eftersträvas onödig återkallelse av produkter.

Om villkoren för export, såsom krav på intyg, inte uppfylls eller om produkten omfattas av restriktioner som förhindrar export är export inte tillåten. På grund av det sjukdomsutbrott som påträffats hos fjäderfä är Finland enligt Världsorganisationen för djurhälsa OIE inte längre fri från HPAI. Därför ska särskild hänsyn tas till försäkringar i veterinärintyg som används vid export. Försäkringarna i veterinärintygen ska alltid vara korrekta. Det är möjligt att det i intyg för andra produkter finns försäkringar som inte hållit streck på grund av fallet med HPAI-smitta.

Om du som tillsynsman har beviljat veterinärintyg (officiellt överenskomna intyg eller fritt formulerade intyg) för fjäderfä eller fjäderfäprodukter under de senaste fyra veckorna dvs. den 13 januari 2021 eller därefter, kontakta vienti@ruokavirasto.fi. Närmare anvisningar hittar du i extranättjänsten Pikantti.

Destinationsländerna kan även fastställa andra restriktioner för export

Destinationsländerna för export kan till följd av sjukdomsutbrottet även införa exportrestriktioner, som överskrider försäkringarna i intygen. Vid export ska nationella restriktioner och restriktioner som destinationslandet fastställt alltid beaktas. En del destinationsländer för export kan begränsa exporten för produkter som redan producerats eller exporterats under inkubationstiden. Enligt Världsorganisationen för djurhälsa är inkubationstiden för aviär influensa 21 dygn.

  • Livsmedelsverkets meddelande: Aviär influensa påträffades på en fasangård i Janakkala
  • De exportrestriktioner vi har kännedom om. Kontrollera alltid den aktuella situationen för restriktioner före export. Om du har kännedom om andra restriktioner, informera oss om dem per e-post vienti@ruokavirasto.fi.
  • Information som är riktad till tillsynsmyndigheter finns i extranättjänsten Pikantti.
  • Mer information om hur fallet av HPAI-smitta påverkar exporten av produkter i livsmedelskedjan lämnas av:  Tuula Lundén, avdelningschef för exportavdelningen, tfn 029 520 4648, tuula.lunden@ruokavirasto.fi