Tvåstegsverifiering obligatorisk i TRACES-systemet

28. maj 2024

Inloggningen i TRACES-systemet, som används för internationell handel med djur och produkter, blir tvåsteg. Förändringen, som gäller alla användare av TRACES-systemet, blir obligatorisk den 11 juni 2024. Efter detta datum slutar nuvarande användarnamn och lösenord att fungera och det blir inte längre möjligt att logga in i systemet. Tvåstegsverifiering måste absolut införas före ikraftträdandet för att kunna fortsätta använda TRACES-systemet.

Inloggning till TRACES kräver åtkomst till systemet och ett EU Login-användarkonto. Instruktioner för att aktivera tvåstegsverifiering finns HÄR.

TRACES används för handel med djur och djurprodukter inom EU inre marknad, men också för import från länder utanför EU och export till länder utanför EU. TRACES har utvecklats för att säkerställa spårbarhet och kontroll av bland annat levande djur, växter och foder samt djur-, ekologiska-, växt- och träprodukter.

TRACES är en förkortning för Trade Control and Expert System (sv. handelskontroll- och expertsystem). TRACES-systemet underhålls av Europeiska kommissionen och används av myndigheter och företag.

Mera information 

Regionförvaltningsverket

TRACES helpdesk (på engelska)