Finlands östgräns hålls stängd till mitten av april

8. februari 2024

Statsrådet har beslutat att gränsövergångsställena vid landgränsen mellan Finland och Ryssland ska hållas stängda till den 14 april 2024. Beslut om saken fattades vid statsrådets sammanträde den 8 februari 2024. Beslutet förlänger den fullständiga stängningen av den östgränsen med två månader.

Den östgränsen stängdes helt för passagerartrafik den 29 november 2023. Valimaa och Niirala gränsövergångsställen öppnades i mitten av december för några dagar, men stängdes snart på nytt. Vainikkala gränsövergångsställe förblir öppet för järnvägstrafik eftersom det anses vara centralt för försörjningsberedskapen.

Beslutet är att helt stoppa importen av levande djur och livsmedel samt produkter av animaliskt ursprung från Ryssland.  Vaalimaa har varit den enda gränskontrollstationen vid östgränsen för import av dessa. När gränsövergångsställena är stängda är det likaså inte heller möjligt att exportera levande djur, könsceller och produkter av animaliskt ursprung från Finland till Ryssland, eller via Ryssland till länder utanför EU.

Mer information:

Sektionschef Kitty Schulman, tfn 040 163 2531 (djur och produkter av animaliskt ursprung)
Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 0400 920503 (djur och produkter av animaliskt ursprung)
Ledande sakkunnig Sari Haikola, tfn 040 687 6641 (växter och växtprodukter)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Import och export på Livsmedelsverkets webbplats
Statsrådets meddelande: Finlands östgräns hålls stängd (8.2.2024)
Statsrådets beslut (på finska)