Anmälning angående mottagna försändelser från den inre marknaden

I e-tjänsten kan livsmedelsföretagaren göra sammandragsanmälan över livsmedel av animaliskt ursprung som importeras till Finland från den inre marknaden.

E-tjänsten övergick till Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter

Katso-tjänsten har tagits ur bruk och har ersatts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter i elektroniska tjänster.

Användarna av e-tjänsten kan göra upp fullmakterna i Suomi.fi, så att de genast fungerar i e-tjänsten när ändringarna av e-tjänsten är utförda. Anvisningar om hur fullmakter ges och begärs finns på Suomi.fi.

Följande fullmaktskoderna finns på Suomi.fi-tjänsten:

 • Göra livsmedelsanmälningar
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa och göra anmälningar om livsmedel samt ändra uppgifter i dem.
 • Läsa livsmedelsanmälningar
  • Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om livsmedel och läsa livsmedelsanmälningar som den befullmäktigade har själv gjort.

Logga in i e-tjänsten

Inlämnande av företagarens sammandragsanmälan

 1. Välj Logga in i e-tjänsten
 2. Välj blankettens språk
 3. Logga in med Suomi.fi-identifikation
 4. Fortsätt från välkomstsidan via ”Fortsätt till elektroniska tjänster”
 5. Välj anmälningsblanketten ”Företagarens sammandragsanmälan” från balken till vänster
  ELLER
  fortsätt fylla i ett tidigare sparat utkast genom att välja anmälan från mappen ”Utkast” och öppna den.
 6. Fyll i alla fält på blanketten (gula fält är obligatoriska uppgifter). Instruktioner för att fylla i blanketten finns under frågetecknet (?) vid punkten i fråga.
 7. Om det i rullgardinsmenyn i punkt 4 inte finns rätt mottagningsplats, mata in uppgifterna om mottagninsplatsen till blank textfältet.
 8. Om ansvarspersonens namn i punkt 5 inte finns, kan du mata in ett nytt namn, telefonnummer och e-postadress för ansvarspersonen i respektive fält.
 9. Kontrollera uppgifterna och lämna in blanketten till Livsmedelsverket.
 10. Du meddelas per e-post om att Livsmedelsverket tagit emot anmälan, om inlämnande av anmälan lyckats.
 11. Meddelandet sparas i mapparna ”Sända anmälningar” och ”Alla anmälningar”.
 12. Vid behov kan en halvfärdig anmälan sparas till utkast som du kan fortsätta fylla i senare.

 

Mer information: ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 2.11.2021