Månatliga anmälan över livsmedel av animaliskt ursprung från den inre marknaden

I e-tjänsten kan livsmedelsföretagaren göra månatliga sammandragsanmälan över livsmedel av animaliskt ursprung som tas emot inom handel på den inre marknaden.

Du loggar in i tjänsten med Befolkningsregistercentralens Katso-koder.

Logga in i e-tjänsten

Inlämnande av den månatliga sammandragsanmälan

 1. Välj Logga in i e-tjänsten
 2. Välj blankettens språk
 3. Logga in med KATSO-koderna
 4. Fortsätt från välkomstsidan via ”Fortsätt till elektroniska tjänster”
 5. Välj anmälningsblanketten ”Första ankomstföretagarens månatliga anmälan” från balken till vänster
  ELLER
  fortsätt fylla i ett tidigare sparat utkast genom att välja anmälan från mappen ”Utkast” och öppna den.
 6. Fyll i alla fält på blanketten (gula fält är obligatoriska uppgifter). Instruktioner för att fylla i blanketten finns under frågetecknet (?) vid punkten i fråga.
 7. Om det i rullgardinsmenyn i punkt 4 inte finns rätt första ankomstplats, kontrollera att uppgifterna om ditt företag i Livsmedelsverkets register är korrekta.
 8. Om ansvarspersonens namn i punkt 5 inte finns, kan du mata in ett nytt namn, telefonnummer och e-postadress för ansvarspersonen i respektive fält.
 9. Kontrollera uppgifterna och lämna in blanketten till Livsmedelsverket.
 10. Du meddelas per e-post om att Livsmedelsverket tagit emot anmälan, om inlämnande av anmälan lyckats.
 11. Meddelandet sparas i mapparna ”Sända anmälningar” och ”Alla anmälningar”.
 12. Vid behov kan en halvfärdig anmälan sparas till utkast som du kan fortsätta fylla i senare.

Mer information: ensisaapumisvalvonta@ruokavirasto.fi

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2020