Virologiska prover

På menyn till vänster finns anvisningar för provtagningar och försändelser för sjukdomar hos olika djurslag. 

Ett bra prov:

 • tas så aseptiskt som möjligt 
 • mängden provmaterial är tillräcklig 
 • blodprov tas helst med vakuumteknik 
 • tas så fort som symptomen uppträder 
 • svabbprov tas med flockad pinne och sänds helst i ett rör med transportmedium för virus (finns att fås kommersiellt, till exempel UTM-RT eller Virocult); transportmedier för bakteriologiska prover får inte användas!) 
 • kyls ner och förvaras vid +4 °C (i kylskåp) innan det sänds iväg
 • provrören/burkarna är tydligt märkta och en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter bifogas.

Remiss

Det är viktigt att remissen fylls i noggrant och ändamålsenligt. I fältet för bakgrundsuppgifter önskar vi att avsändaren, utöver symptomens varaktighet och karaktär, även fyller i uppgifter om djurets vaccinationshistoria och eventuella besök utomlands eller flyttningar från en djurhållningsplats till en annan samt om den behandlande veterinären misstänker en viss sjukdom.

Sändning av prover

Vi rekommenderar att ni använder ett transportmedium för virus. Proverna borde vara framme i laboratoriet dagen efter att de sändes. Se förpackningsanvisningar samt sändningsanvisningar och adresser. Du kan också bringa proverna själv till Livsmedelsverkets verksamhetsstället som utför dessa studier. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Avsändaren betalar försändelsekostnaderna.

Fjäderfä- och fiskvirologi

Uppgifterna för underprocessen inom fjäderfä- och fiskvirologi innefattar diagnostik av virussjukdomar hos fjäderfä och fåglar, fisk och groddjur, hästar, hundar, katter och pälsdjur samt till dessa relaterad vetenskaplig forskning. Underprocessen fungerar också som nationellt EU-referenslaboratorium för virussjukdomar som ska bekämpas hos ovan nämnda djurarter, bland annat fågelinfluensa, Newcastlesjuka, rabies, infektiös anemi hos häst samt fiskvirussjukdomar (bland annat VHS, det vill säga hemorragisk septikemi).

Ytterligare information:

 • Fjäderfän och fiskar: Niina Tammiranta, specialforskare, telefon 040 489 3377
 • Fiskar och groddjur: Tuija Kantala, specialforskare, telefon 050 323 6050
 • Hästar, hundar, katter och pälsdjur: Ulla-Maija Kokkonen, telefon 050 526 2065
 • Rabies: Tiina Nokireki, sektionschef, specialforskare, telefon 050 413 1687

Klövdjursvirologi

Uppgifterna för underprocessen inom klövdjursvirologi omfattar diagnostik av virussjukdomar hos svin, nötkreatur, får, getter och andra idisslare samt av prionsjukdomar och till dessa relaterad vetenskaplig forskning. Underprocessen verkar också som nationellt EU-referenslaboratorium för prionsjukdomar samt virussjukdomar som ska bekämpas hos svin, bland annat BSE, scrapie och andra TSE-sjukdomar, mul- och klövsjuka, blåtunga (bluetongue), afrikansk svinpest och klassisk svinpest.

Ytterligare information:

 • Idisslare (nötkreatur, svin, får, getter med mera): Laura London, specialforskare, telefon 050 570 2916
 • Prionsjukdomar: Sirkka-Liisa Korpenfelt, specialforskare, telefon 050 351 0308
Sidan har senast uppdaterats 24.3.2020