Får, get, lama och alpacka

De vanligaste undersökningarna och undersökningspaketen (priser och provtagningsanvisningar i laboratoriehandboken)

 • undersökningspaket för diarré hos lamm, 5 avföringsprov av lamm/killing
 • parasitundersökning, 3 - 6 avföringsprov
 • undersökningspaket för luftvägsinflammation, (djupa svabbprov), 4 får/getter (provtagningsanvisningar för veterinären)
 • lungmaskundersökning, 1 - 10 avföringsprov 
 • undersökningspaket för ögoninflammation, 5 svabbprov
 • kastningsorsak, 5 - 10 blodprov av hondjur
 • övervakningen av brucella, 5 blodprov, avgiftsfri
 • patologiska undersökningar, helt djur eller organprov
 • utredning av orsak till kastning, kastat foster och avkomman, dödfödd eller djur som har dött en ålder under 1 dygn
 • undersökningspaket för fotröta, 1 - 5 svabbprov (provtagningsanvisningar för veterinären)
 • Mycoplasma haemolamae (lama och alpacka)

Ytterligare anvisningar om provtagningen

Kastning
Maedi-visna- eller CAE-prover
Scrapie
Parasitundersökning av avföringsprover av får

Sidan har senast uppdaterats 8.3.2022