Livsmedelsverkets kylutrymmen för prover

Kylutrymmen för obduktionsprover i olika delar av Finland

Provkylar i Livsmedelsverkets verksamhetsställen

 • Helsingfors, Mustialankatu 3
 • Kuopio, Neulaniementie 4
 • Seinäjoki, Keskuskatu 23
 • Uleåborg, Elektroniikkatie 5

Separata kylbehållare

 • Idensalmi, Haukisaarentie 4
 • Joensuu, Yliopistonkatu 6
 • Loimaa, Tampereentie 51

Du kan föra obduktionsprovet till kylrummet även utanför Livsmedelsverkets öppettider på kvällar eller veckoslut.

Ett prov som väger upp till 100 kg (upp till 75 kg i Idensalmi), såsom en kalv, ett får eller en hund som ska skickas till dissektion, kan föras in i kylen.

Proverna ska kylas enligt anvisningarna, packas noggrant och åtföljas av en ifylld remiss.

Meddela på förhand Livsmedelsverket per telefon på nummer 029 520 4919 klockan 8.15–11.00, meddela om prov som lämnats i kylrummet föregående kväll eller veckoslut genast följande vardag. Kontakta Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg på förhand på telefonnummer 029 520 4181, om du tar med ett vilt djur till kylrummet. 
Utanför tjänstetid finns det en automatiskt telefonsvarare i numret 029 520 4919, där du kan få nödvändiga instruktioner om hur du använder kylutrymmen.

Införandet av vilda djur till kylrummen måste avtalas i förväg, kontakta i så fall Livsmedelsverkets kontor i Uleåborg, telefon 029 520 4181.

Transport av prov från kylrum/kylbehållare till en annan Livsmedelsverkets verksamhetsenhet (produktions- och hobbydjur)

Markera på förpackningen

 • Avsändarens namn och telefonnummer
 • Ruokavirasto och den ort där provet ska undersökas (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki).
 • Namnen på de transportföretag du använder
 • Text "Undantaget veterinärmedicinskt prov, Eläinperäinen näyte - vapautettu"

Beställ transport

 • TavaraTaxi Oy, telefon 0100 6100
 • Idensalmi: Idensalmi–Kuopio, Iisalmen Taksipalvelu Oy, telefon 0500 547 521 (telefon 5.30–16.00). Beställ vidaretransport från TavaraTaxi Oy om provet ska transportera från Kuopio till en annan Livsmedelsverkets verksamhetsenhet.
 • Loimaa:
  • Transport på tisdag och torsdag: Livsmedelsverket, telefon 029 520 4919 klockan 8.15–11.00.
  • Transport på måndag, onsdag och fredag:
   • K&T Leino, telefon 0400 578 332, 040 535 0807
   • TavaraTaxi Oy, telefon 0100 6100
 • Transportiderna är huvudsakligen tidigt på morgonen. Försäkra dig om tidpunkten i samband med beställning av transporten.
 • Be om en prisuppskattning i samband med beställningen av transporten. Livsmedelsverket fakturerar beställaren av undersökningen för transporten med Tavarataxi, Iisalmen Taksipalvelu och Livsmedelsverkets i samband med faktureringen för undersökningen. 

Stora prover (över 100 kg) som kräver hjälp med bearbetningen ska överlämnas till en enhet inom Livsmedelsverket under tjänstetid klockan 8.00–16.15, när assisterande personal finns tillgänglig.

I exempelbilden kylbehållare i verksamhetsenhet Kuopio. På väggen finns en förvaringsdosa med kodlås för nycklar.Kuva-Kuopion-kylmakontti.jpg

Sidan har senast uppdaterats 2.5.2024