Sjukdomar hos får och getter

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Läs mera från Årsrapporten: Djursjukdomar i Finland

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Sjukdomar hos får och getter som uppföljs:

Smittsamma sjukdomar följs med hjälp av de diagnostiska prover som skickas av veterinärer och djurhållare.

 

Sidan har senast uppdaterats 14.12.2018