Bakteriologiska prover

Ett bra prov

 • har tagits så aseptiskt som möjligt
 • provet är rikligt, till exempel flera milliliter varsekret, exudat eller avföring
 • har tagits snabbt efter att symptomen har uppkommit (till exempel färsk abscess)
 • svabbproven har tagits med bomullspinne och skickats i ett transportmedierör (kommersiellt tillgängligt, till exempel Probact, Copan, Transpocult)
 • urinprov har tagits genom cystocentes (sekundärt genom kateterisering eller från mitten av urinstrålen)
 • anaerobproven har tagits från ett djur som har varit dött i högst 4 timmar
 • anaerobproven har förpackats i kommersiella anaerobtransportrör
 • tagits före läkemedelsbehandlingen
 • om tagits under läkemedelsbehandlingen eller efter den, uppgifter om läkemedelsbehandlingen i remissen
 • primära odlingar för bakterieidentifikation (till exempel Uricult, blodskål) färska
 • har kylts och förvarats i en temperatur på +4 °C (i kylskåp) innan de skickas
 • provrören/burkarna är tydligt märkta och bifogat finns en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter

Livsmedelsverkets laboratorier undersöker inte

 • Juverinflammationsprov (undersöks i närings- eller lokala laboratorier)
 • Avföringsprov från friska/symptomfria djur för salmonella
 • Dermatofyter, inkluderar Ringorm (www.sva.se)

Försändelse

Remisser för undersökningar om djursjukdomar

Vi rekommenderar att man använder transportmedier. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Provet ska vara laboratoriet tillhanda nästa dag. Se förpackningsanvisningar samt sändningsanvisningar och adresser. Du kan också bringa proverna själv till Livsmedelsverkets verksamhetsstället som utför dessa studier. Avsändaren betalar försändelsekostnaderna.

Sidan har senast uppdaterats 13.5.2024