Bakteriologiska prover

Ett bra prov:

 • har tagits så aseptiskt som möjligt
 • provet är rikligt, t.ex. flera ml varsekret, exudat eller avföring
 • har tagits snabbt efter att symptomen har uppkommit (t.ex. färsk abscess)
 • svabbproven har tagits med bomullspinne och skickats i ett transportmedierör (kommersiellt tillgängligt, t.ex. Probact, Copan, Transpocult)
 • urinprov har tagits genom cystocentes (sekundärt genom kateterisering eller från mitten av urinstrålen)
 • anaerobproven har tagits från ett djur som har varit dött i högst 4 timmar
 • anaerobproven har förpackats i kommersiella anaerobtransportrör
 • tagits före läkemedelsbehandlingen
 • om tagits under läkemedelsbehandlingen eller efter den, uppgifter om läkemedelsbehandlingen i remissen
 • primära odlingar för bakterieidentifikation (t.ex. Uricult, blodskål) färska
 • har kylts och förvarats i en temperatur på +4 °C (i kylskåp) innan de skickas
 • provrören/burkarna är tydligt märkta och bifogat finns en remiss med nödvändiga tilläggsuppgifter

Tilläggsanvisningar:

C. fetus och T. fetus
Taylorella equigenitalis (CEM)  
Paratuberkulos

Livsmedelsverkets laboratorier undersöker inte:

 • Juverinflammationsprov (undersöks i närings- eller lokala laboratorier)
 • Avföringsprov från friska/symptomfria djur för salmonella
 • Dermatofyter, inkl. Ringorm (www.sva.se)

Försändelse

Vi rekommenderar att man använder transportmedier. Provet ska vara laboratoriet tillhanda nästa dag. De snabbaste försändelsesätten är Postis Till dörren-paket, buss eller personlig leverans. Under den varma årstiden rekommenderas användning av kylklampar. Avsändaren betalar försändelsekostnaderna.