Salmonellaundersökning

Livsmedelsverkets laboratorier undersöker inte avföringsprov från friska/symptomfria djur för salmonella.

Sändning av avföringsprover för salmonellaundersökning, producentens egenkontroll

Nötkreatursgårdar: kolla in ETT:s internetsidor "Anvisning för provtagning av salmonella i nötkreatursbesättning".

Svingårdar: kolla in SIKAVAs internetsidor "Provtagning: Sikavas provtagningsanvisningar för salmonellaundersökningen".

Undersökningsremiss: Salmonellaundersökning - nötkreatur och svin (pdf), bilaga (pdf)

Kolla in kontaktuppgifter av de laboratorier där salmonellaprover undersöks. Välj det närmaste och skicka proverna dit med remissen. Du får inte frysa proven förre avsändningen och proven får inte frysa på resan.