Salmonellaundersökning

Livsmedelsverkets laboratorier undersöker inte avföringsprov från friska/symptomfria djur för salmonella.

Sändning av avföringsprover för salmonellaundersökning, producentens egenkontroll

ETT rf:s Salmonella-info

Undersökningsremiss: Salmonellaundersökning - nötkreatur och svin (pdf), bilaga (pdf)

Kolla in kontaktuppgifter av de laboratorier där salmonellaprover undersöks. Välj det närmaste och skicka proverna dit med remissen. Du får inte frysa proven förre avsändningen och proven får inte frysa på resan.

Sidan har senast uppdaterats 23.7.2020