Små rovdjur

För rabies- och annan sjukdomsuppföljning samlas särskilt rävar och mårdhundar in för provtagning. Proven samlas in kontinuerligt. För att undersöka sjukdomar är det särskilt viktigt att få in rävar och mårdhundar från hela landet som hittats döda eller avlivats på grund av sjukdom. Mårdar, minkar eller grävlingar som hittats döda eller som varit sjuka kan också skickas in. För att följa upp rävens dvärgbandmask behövs hela rävar och mårdhundar från hela landet. Jagade djur med normal päls kan flås före de skickas in. De som hittats döda skickas in hela.

Målet är att årligen samla in minst 360 rävar eller mårdhundar från kommunerna vid den sydöstra gränsen där flygspridning av rabiesvaccin genomförts för att följa upp effekten av vaccinationskampanjen. Dessa djur kan ha fällts vid jakt eller hittats döda. Situationen för insamlingen av rävar och mårdhundar.

Förpackning

Låt proverna svalna (helst mellan +1 och +5 grader) innan de förpackas, men frys inte ner dem, för då blir förvaringstiden lång. Även djupfrysta prover kan undersökas. Först rullas djuret in i rikligt med (tidnings)papper som suger upp eventuella vätskor. Pappersbyltet förpackas i en hel plastpåse och slutligen i en stadig låda. Lådan tejpas fast. Man kan lägga kylklampar i påsen för att förbättra provets hållbarhet.

Följebrev

Uppföljning av sjukdomar hos små rovdjur (pdf) eller ett fritt formulerat följebrev. I följebrevet anges avsändarens namn, adress och telefonnummer samt åtminstone följande information om provet:

• djurslag
• fångstkommun och -by
• jaktvårdsförening på fångstplatsen
• fångstdag
• avlivningssätt
• eventuella sjukdomssymtom.

Det är särskilt viktigt att koordinaterna för fångst- eller fyndplatsen och koordinatsystemet bifogas till provuppgifter som gäller zonen där betesvaccinering genomförts. Koordinaterna kan man få fram till exempel med hjälp av applikationen Kartplatsen (Lantmäteriverket).

Försändelse

Uppgifter om sändning av prover ges av:

Proverna ska vara förpackade enligt anvisningarna ovan och det ska finnas ett följebrev i förpackningen.

Insamlingspunkt för prover

Rävar och mårdhundar kan man själv föra till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Villmanstrand, eller till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki. Innan provet lämnas in ska man alltid kontakta Livsmedelsverket, telefon 029 520 4181.

Villmanstrand

Prover kan lämnas in vardagar kl. 9–13 på adressen Terminaalinkatu 5, 53420 Villmanstrand.

Man ska alltid anmäla per telefon att man kommer och lämnar in prover: Suvi Kytölä, tfn 040 575 1368 eller Anu Helkala, tfn 050 462 9623. 

Uleåborg

Livsmedelsverket, Elektroniikkatie 5, 90590 Uleåborg

Helsinki

Livsmedelsverket, Mustialagatan 3, 00790 Helsinki

Kuopio

Livsmedelsverket, Neulaniementie 4, 70210 Kuopio

Seinäjoki

Livsmedelsverket, Keskuskatu 23, 60100 Seinäjoki

Sidan har senast uppdaterats 8.9.2023