Parasitprover

Allmänna anvisningar om parasitprovtagning

Vid Livsmedelsverkets laboratorier undersöks utvärtes och invärtes parasiter hos djur. Dessutom undersöks parasiter i livsmedelsprodukter av animaliskt ursprung. I proverna för utvärtes parasiter (till exempel skrapprov från huden) fastställs parasitarten. Proverna för invärtes parasiter är oftast avföringsprover, eftersom äggen och larverna från flera parasiter utsöndras i avföring.

Tillräcklig provmängd är två matskedar avföring per djur. I provet kan man räkna antalet ägg med den så kallade modifierade McMaster-metoden. Om man vill undersöka larver av lungmask i provet, behövs en större mängd avföring, cirka fyra matskedar per djur. Avföringen måste vara färsk och det är bra att kyla ned provet till kylskåpstemperatur innan det skickas. Provet får inte frysas. Färsk avföring som plockats upp från marken duger, men de bästa proverna fås direkt från ändtarmen.

Eftersom äggen eller cystorna från vissa parasitarter utsöndras periodvis, rekommenderas att provet tas tre dagar i rad och förvaras i kylskåp.

Parasitundersökningar av djur i Livsmedelsverkets prislista

Prislistan innehåller information om provets undersökningsplats, provtagningsanvisningar, undersökningstid, kontaktuppgifter till experter, samt undersökningsremiss.

Ytterligare anvisningar för provtagning

Remisser för undersökningar om djursjukdomar

Förpackning av djurprover

Anvisningar och adresser för sändning av djurprover

Sidan har senast uppdaterats 9.7.2024