Anvisningar för provtagning och försändning av prover för bisjukdomsundersökning

Undersökningen av sjukdomar hos bin är koncentrerad till Livsmedelsverket Kuopio.

Amerikansk yngelröta (alstrare Paenibacillus larvae)

Som prov skickas en bit av yngelkakan om man i bikupan kan se yngelförändringar, bland annat oenhetlig yngelyta, insjunkna lock, bitmärken i locken eller känner en konstig lukt. Om yngelförändringar inte förekommer, men man misstänker en dold smitta, ska man som prov skicka honung eller vuxna bin från yngelytan.

Mellan trådarna i yngelkakan skärs en cirka 5 cm x 20 cm stor bit ut från ett ställe där yngelförändringar har skett. Provet förpackas i papper och i ett så pass stadigt paket att det inte plattas till. Yngelkakorna möglar lätt, och man ska därför se till att proverna inte fastnar i transporten över helgen.

Som honungsprov sänds honung tagen från kupan antingen som enskilt prov eller som gemensamt prov från högst tre kupor. Man skickar minst två matskedar honung/kupa. Provet kan skickas i en ren burk av valfri typ. Sändning i plastpåse rekommenderas inte.

Vuxna bin från yngelkakan kan skickas cirka 50 bin/kupa. Bina avlivas innan sändningen genom att de förvaras i frys under ett dygn.

Europeisk yngelröta (Melissococcus plutonius)

Om man kan se yngelförändringar i bikupan, som prov skickar man in yngelkakan, på samma sätt som i fall av amerikansk yngelröta. Om man misstänker en dold smitta, ska man som prov skicka honung. Man skickar minst 1 matskedar honung/kupa som enskilt prov.

Nosematos (Nosema apis och Nosema ceranae)

Cirka 100 st döda eller sjuka bin samlas in från flygbrädet, kupans botten eller marken. Hela bin packas luftigt i papperspåsar eller pappaskar för att förhindra att de förfars. Bina är känsligare för nosematos på våren när yngelperioden börjat, vilket betyder att man säkrast kan konstatera sjukdomen med hjälp av prover som tagits på våren. Fläckar av diarréavföring på kakan kan vara ett tecken på nosema.

Trakékvalstret (Acarapis woodi)

Nyligen döda eller sjuka bin samlas in från flygbrädet eller marken framför kupan cirka 100 stycke. Bina kan avlivas innan sändningen genom att de förvaras i frys under ett dygn.

Virus (DWV, CBPV, ABPV, KBV, IAPV, SBV, BQCV)

Virus förstörs snappt i döda bin, varför som prov tar man levande bin minst 50 st/kupa. Levande bin sänds i perforerade behållare, så att bin inte dör i transporten. Alternativt kan binafrysas ner och skickas frusen. Då måste man se till att proverna inte tinar i transporten.

Varroakvalstret (Varroa destructor)

För varroaundersökning skickas bottenskräp från kupan, drönaryngelkaka, vuxna bin från yngelkaka eller isolerade kvalster.

Bottenskräp från kupan används som prov på våren efter rensningsflygningen eller på sensommaren när man har använt bekämpningsmedel mot kvalster i kuporna. Man skickas cirka 100 - 200 gram bottenskräp/kupa som prov. För att förhindra mögeltillväxt torkas proverna och skickas förpackade till exempel i papperspåsar.

Från drönaryngelkaka man säkrare kan få fram nyuppkommen kvalstersmitta. Från drönaryngelkakan skär man ut en cirka 5 cm x 20 cm stor bit. Ynglen ska vara tillräckligt gamla (15 - 18 dygn), så att också varroakvalstren har hunnit utvecklas och blivit lätta att få syn på. Provet kan frysas ned. Provet ska vara framme så snabbt som möjligt eftersom i synnerhet nedfrysta yngel lätt förstörs.

Vuxna bin skickar man cirka 300 bin/kupa. Bina avlivas innan sändningen genom att de förvaras i frys under 1 dygn.

Man kan också skicka färdigt isolerade kvalster för identifiering. I sådana fall är undersökningen avgiftsfri.

Kalkyngel (Ascosphaera apis) och stenyngel (Aspergillus flavus)

Som prov skickar man in yngelkakan, på samma sätt som i fall av amerikansk yngelröta. Bina för ut kalkyngel som lätt lossnar från cellen ur kupan, och man kan således alternativt samla ihop utspridda yngel från kupans flygbräde och marken framför kupan och använda dessa som prov. Kalkyngel kan också finnas i kupans bottenskräp.

Andra skadedjur

Alla insekter, som förekommer i bikupor eller nära bikupor och påminner till exempel om lilla kupskalbaggen (Aethina tumida), Tropilaelaps-kvalstret eller asiatisk rovgeting (Vespa velutina nigrithorax), kan sändas till identifiering avgiftsfritt.

Försändelse

Den remiss som är avsedd för biprover fylls noggrant i och bifogas försändelsen. Det är mycket viktigt att nämna djurhållningsplatssignum eller adress och i vilken kommun biodlingen ligger i samband med undersökning av amerikansk yngelröta. Prover som lätt förfars ska skickas i början av veckan så att de inte fastnar i transporten över veckoslutet. Skicka prover till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Kuopio. Avsändaren står för provernas transportkostnader. Du kan också bringa proverna själv. 

Sändningsanvisningar och adresser

Förgiftningar

Om man misstänker att bina förgiftats av bekämpningsmedel undersöks proverna vid Livsmedelsverkets laboratoriet för kemisk i Helsingfors.

Sändningsanvisningar och adresser

Sidan har senast uppdaterats 14.7.2020