Sjukdomar hos bin

Livsmedelsverkets undersökningar av djursjukdomar inriktas på lagstadgade sjukdomar samt uppföljandet av den allmänna sjukdomssituationen.

Livsmedelsverket upprättar en årlig plan över uppföljningsprogrammen för lagstadgade djursjukdomar.

Sjukdomar hos bin som uppföljs:

  • Amerikansk yngelröta
  • Lilla kupskalbaggen
  • Tropilaelaps spp. kvalstren
  • varroakvalstren

Information om enstaka sjukdomar finner du i menyraden.

Sidan har senast uppdaterats 2.6.2022