Provet utgörs av annat än ett helt djur

Du kan själv föra djurprovet till Livsmedelsverket eller använda transporttjänsten. Kontrollera transporttid eftersom proverna bör vara framme hos Livsmedelsverket dagen efter sändning. 

Försändelsen ska vara korrekt förpackad och märkt för att transportföretaget ska ta emot den för transport. Enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen (TFÄ) omfattas prover av animaliskt ursprung som med mycket liten sannolikhet innehåller sjukdomsalstrare inte av TFÄ-bestämmelserna, om de har förpackats och märkts på rätt sätt.

Livsmedelsverkets provkylar är tillgängliga också på kvällarna och veckosluten.

Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem. Undersökningsplatser för obduktion- och organprover efter djurart

Posti

Expressbrev — Ta ett expressbrev till Posti, provsändelsen får inte lämnas i brevlådan.

Paket

  • Leveranssätt: Avtalad leverans till dörr och tilläggstjänsten Ömtåligt 
  • Vikt upp till 25 kg.
  • Ta paketet till Posti, provförsändelsen får inte lämnas in eller skickas till paketautomat.

Snabbtestsvar (för vetererinärer)

  • Vikt upp till 2 kg.
  • Ta paketet till Posti, provförsändelsen får inte lämnas in eller skickas till paketautomat.
  • För vissa studier är det möjligt att beställa provtagningsmaterial med returlådor. Beställningsblankett för veterinärer (på finska)
  • I en brådskande situation kan du kontakta undersökningens ansvariga forskare om användning svarsförsändelsen, kontaktuppgifter finns i laboratoriehandboken. I detta fall kan portot för svarsförsändelsen faktureras i samband med undersökningsavgiften.

UN3373-klassificerade prover skickas enligt Postis anvisning Sändning av laboratorioprover.

På paketkortet: mottagarens adress och mobiltelefonnummer finns på sidan Sändningsanvisningar och adresser för varje verksamhetsställe.

Transportföretag

Sidan har senast uppdaterats 12.7.2024