Provet utgörs av annat än ett helt djur

Du kan själv föra djurprovet till Livsmedelsverket eller använda transporttjänsten. Kontrollera transporttid eftersom proverna bör vara framme hos Livsmedelsverket dagen efter sändning. 

Försändelsen ska vara korrekt förpackad och märkt för att transportföretaget ska ta emot den för transport. Enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen (TFÄ) omfattas prover av animaliskt ursprung som med mycket liten sannolikhet innehåller sjukdomsalstrare inte av TFÄ-bestämmelserna, om de har förpackats och märkts på rätt sätt.

Livsmedelsverkets provkylar är tillgängliga också på kvällarna och veckosluten.

Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem. Undersökningsplatser för obduktion- och organprover efter djurart

Posti

Expressbrev — Ta ett expressbrev till Posti, provsändelsen får inte lämnas i brevlådan.

Inköp av försändelse på Postis internetsidan

 • Leverans: Till dörren och leveranstid Till dörren på morgonen.
 • Vikt upp till 25 kg.
 • Ta paketet till Posti, provförsändelsen får inte lämnas in eller skickas till paketautomat.

Paket från Posti

 • Leverans: tilläggstjänsten Till dörren
 • Vikt upp till 35 kg.
 • Provförsändelsen får inte skickas till paketautomat.

Postis svarsförsändelse för vetererinärer

 • Vikt mindre än 2 kg.
 • Ta paketet till Posti, provförsändelsen får inte lämnas in eller skickas till paketautomat.
 • För vissa studier är det möjligt att beställa provtagningsmaterial med returlådor. Beställningsblankett för veterinärer (på finska)
 • I en brådskande situation kan du kontakta undersökningens ansvariga forskare om användning svarsförsändelsen, kontaktuppgifter finns i laboratoriehandboken. I detta fall kan portot för svarsförsändelsen faktureras i samband med undersökningsavgiften.

UN3373-klassificerade prover skickas enligt Postis anvisning Sändning av laboratorioprover.

På paketkortet: mottagarens adress och mobiltelefonnummer finns på sidan Sändningsanvisningar och adresser för varje verksamhetsställe.

Leverans av prover till Livsmedelsverkets verksamhetsställen med Matkahuoltos Expresspaket upphör den 31 augusti 2023. Bakgrunden till förändringen är förnyelser som sker i Matkahuoltos Expresspaket-transporter.

Transportservice

TavaraTaxi Oy

 • Beställ transport av till önskad avhämtningsplats från servicenumret 0100 6100 (servicetid 24 h).
 • Ange vid beställning av hämtning till vilket av Livsmedelsverkets verksamhetsställen provet är på väg. Kom överens om avhämtningstid i samband med samtalet samt eventuellt som tilläggstjänst avhämtning från en avhämtningsplats utanför den reguljära trafiken. Avhämtningstiden bestäms enligt transportbilens rörelser. TavaraTaxis trafikkarta (på finska).
 • Försändelsens vikt får inte överstiga 500 kg, men stora prover som väger mer än 100 kg vars hantering kräver assistans måste föras till Livsmedelsverkets lokaler under tjänstetid kl. 8.00–16.15, när biträdande personal är närvarande. Försäkra dig om tidpunkten i samband med beställning av transporten.
 • Försändelsen får väga högst 100 kg om du beställer transporten av prov från Livsmedelsverkets kylrum för att lämnas i kylrum på annan Livsmedelsverkets verksamhetsenhet. Meddela på förhand Livsmedelsverket per telefon på nummer 029 520 4919, meddela om prov som lämnats i kylrummet föregående kväll eller veckoslut genast följande vardag. Kontakta Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg på förhand på telefonnummer 029 520 4181, om du tar med ett vilt djur till kylrummet. 
 • UN3373-klassificerade eller andra smittfarliga prover kan inte skickas med TavaraTaxi.

Iisalmen Taksipalvelu

 • Beställ transport från servicenumret 0500 547 521 (servicetid 5.30–16.00).
 • Iisalmen Taksipalvelu transporterar prover endast från Idensalmi kylbehållare till Livsmedelsverket Kuopio.
 • Sändningens vikt kan vara upp till 75 kg.
 • Beställ vidaretransport från TavaraTaxi Oy om provet ska transportera från Kuopio till en annan Livsmedelsverkets verksamhetsenhet.
 • UN3373-klassificerade eller andra smittfarliga prover kan inte skickas med Iisalmen Taksipalvelu.

Paketmarkeringar

 • Avsändarens namn och telefonnummer.
 • Livsmedelsverket och den ort där provet ska undersökas (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki).
 • Namn på transportören/transportörer.
 • Text "Undantaget veterinärmedicinskt prov, Eläinperäinen näyte - vapautettu".

Livsmedelsverket fakturerar beställaren av undersökningen för transporten med TavaraTaxi och Iisalmen Taksipalvelu i samband med faktureringen för undersökningen. Priset påverkas av avhämtningsstället och avståndet från den till den reguljära linjetrafiken, transportsträckans längd samt paketets vikt. Be om en prisuppskattning i samband med beställningen av transporten.

Sidan har senast uppdaterats 26.9.2023