Sändning av ett helt djur till undersökning

Hela djur kan skickas till Livsmedelsverket via Posten eller transporttjänster eller så kan du föra djuret själv till Livsmedelsverket.

Via Posti (posti.fi/sv) kan du skicka ett paket som väger mindre än 25 kg via Postis tjänst "Avtalad leverans till dörr", som du kan köpa på förhand på Postis webbplats eller serviceställen. Företag (posti.fi/sv/för företag) kan skicka provet som ett Express-paket. Paketet ska alltid föras till Postis serviceställe och vid försändelsen används tilläggstjänsten ”Ömtåligt”.

Vilda djur kan endast levereras genom att först kontakta Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg, telefon 029 520 4181.

Transportföretag som tillhandahåller transporttjänster levererar på beställning döda djur upp till 500 kg.

Försändelsen ska vara korrekt förpackad och märkt för att Posti eller transportföretaget ska ta emot den för transport. Enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen (TFÄ) omfattas prover av animaliskt ursprung som med mycket liten sannolikhet innehåller sjukdomsalstrare inte av TFÄ-bestämmelserna, om de har förpackats och märkts på rätt sätt (Eläinperäinen näyte - vapautettu). Smittfarliga eller UN3373-klassificerade hela djur kan inte skickas via transportföretag.

Prover för patologisk undersökning ska i första hand skickas till verksamhetsställen som undersöker djurarterna i fråga. Patologiska undersökningar enligt djurart på Livsmedelsverkets verksamhetsställen.

Livsmedelsverkets kylrum för prover är även i bruk på kvällar och veckoslut. Produktions- och hobbydjur som väger över 25 kg kan också föras till Livsmedelsverkets verksamhetsställen för transport till ett annat verksamhetsställe, varvid beställaren av undersökningen betalar transporten mellan verksamhetsställena.

 

Sidan har senast uppdaterats 4.7.2024