Att skicka ett helt djur för undersökning

Du kan själv ta med dig det hela djuret till Livsmedelsverket, skicka det med Matkahuolto eller kontrakttrasportföretaget TavaraTaxi Oy och i östra Finland också via Kuljetus Raati Oy. Posten transporterar inte hela djur. Kyl ner provet innan du packar in det och se till att förpackningen inte läcker under transporten. Vid varmt väder och vid långa transporter, lägg vid behov till kylklampar i förpackningen. Läs förpackningsanvisningar och förpackningsmärkningar.

Livsmedelsverkets provkylar är tillgängliga också på kvällarna och veckosluten.

Transport av farligt gods (VAK-sändning)

Hela djur som klassificerats som UN3373 kan inte transporteras via transportföretag, i sådana fall ska en länsveterinär konsulteras.

Frakt via Matkahuolto, vikt upp till 35 kg

Skicka provet som Expresspaket från Matkahuoltos eget serviceställe eller från ombud. Det är inte möjligt att köpa en paketförsändelse på Matkahuoltos webbplats. Ta reda på Matkahuoltos närmaste serviceställe: skriv in orten eller postnumret, filtrera sökningen genom att välja sändning av paket och avhämtning samt paket av alla storlekar och expresspaket. Matkahuoltos andra serviceställen eller automater tar inte emot provförsändelser. Lägg till mottagarens mobilnummer och mottagarens kundnummer på adresskortet. Du hittar telefon- och kundnummer på sidan Anvisningar och adresser.

Skickas via avtalstransportföretag

Beställ transport av TavaraTax till önskad avhämtningsplats från servicenumret 0100 6100. När du beställer en avhämtning ska du ange till vilket av Livsmedelsverkets verksamhetsställen provet är på väg. Kom under samtalet överens om en avhämtningstid och eventuellt som en extra tjänst en avhämtning från en avhämtningsplats utanför ordinarie transportrutter. Avhämtningstiden beror på transportfordonets ruttidtabell.  TavaraTaxis trafikkarta (på finska) finns på deras hemsida. Försändelsens vikt får inte överstiga 500 kg, men stora prover som väger mer än 100 kg vars hantering kräver assistans måste föras till Livsmedelsverkets lokaler under öppettiderna när biträdande personal är närvarande. Leveransen får inte väga mer än 100 kg om du beställer transport från/till en kyl.

I östra Finland transporteras också förpackningar på mindre än 75 kg i riktning Idensalmi av Kuljetus Raati Oy. Beställ transport via telefon 050 570 6100.

Livsmedelsverket fakturerar TavaraTaxis och Kuljetus Raatis transportavgifter i samband med forskningsfakturan av undersökningens beställare. Priset påverkas av avhämtningsstället och dess avstånd från den vanliga ruttlinjen, transportens längd och försändelsens vikt. Prisuppskattningen ges vid beställning av transporten.

Sidan har senast uppdaterats 5.1.2022