Att skicka ett helt djur för undersökning

Sändningen av prover till Livsmedelsverket ändras den 1 september 2023. Läs mer.

Du kan själv ta med dig det hela djuret till Livsmedelsverket eller använda transporttjänsten. Posti transporterar inte dödä djur.

Försändelsen ska vara korrekt förpackad och märkt för att transportföretaget ska ta emot den för transport. Enligt bestämmelserna om transport av farliga ämnen (TFÄ) omfattas prover av animaliskt ursprung som med mycket liten sannolikhet innehåller sjukdomsalstrare inte av TFÄ-bestämmelserna, om de har förpackats och märkts på rätt sätt. Smittfarliga eller UN3373-klassificerade hela djur kan inte skickas via transportföretag.

Prover för patologisk undersökning ska i första hand skickas till verksamhetsställen som undersöker djurarterna i fråga. Patologiska undersökningar enligt djurart på Livsmedelsverkets verksamhetsställen.

På kvällar och veckoslut finns också Livsmedelsverkets kylrum för prover tillgängliga. Produktions- och hobbydjur kan föras till Livsmedelsverkets verksamhetsenhet för transport till en annan verksamhetsenhet, i vilket fall undersökningens beställaren betalar för transporten mellan verksamhetsenheter. Sändningen av vilda djur måste avtalas i förväg, kontakta i så fall Livsmedelsverkets kontor i Uleåborg, telefon 029 520 4181.

Transportservice

TavaraTaxi Oy

 • Beställ transport av till önskad avhämtningsplats från servicenumret 0100 6100.
 • Ange vid beställning av hämtning till vilket av Livsmedelsverkets verksamhetsställen provet är på väg. Kom överens om avhämtningstid i samband med samtalet samt eventuellt som tilläggstjänst avhämtning från en avhämtningsplats utanför den reguljära trafiken. Avhämtningstiden bestäms enligt transportbilens rörelser. TavaraTaxis trafikkarta (på finska).
 • Försändelsens vikt får inte överstiga 500 kg, men stora prover som väger mer än 100 kg vars hantering kräver assistans måste föras till Livsmedelsverkets lokaler under tjänstetid kl. 8.00–16.15, när biträdande personal är närvarande. Försäkra dig om tidpunkten i samband med beställning av transporten.
 • Försändelsen får väga högst 100 kg om du beställer transporten av prov från Livsmedelsverkets kylrum för att lämnas i kylrum på annan Livsmedelsverkets verksamhetsenhet. Meddela på förhand Livsmedelsverket per telefon på nummer 029 520 4919, meddela om prov som lämnats i kylrummet föregående kväll eller veckoslut genast följande vardag. 

Iisalmen Taksipalvelu

 • Beställ transport från servicenumret 0500 547 521 (servicetid 5.30–16.00).
 • Iisalmen Taksipalvelu transporterar prover endast från Idensalmi kylbehållare till Livsmedelsverket Kuopio.
 • Sändningens vikt kan vara upp till 75 kg.
 • Beställ fortsatt transport av TavaraTaxi om provet fortsätter från Kuopio till ett annat av Livsmedelsverkets verksamhetsställen.

Paketmarkeringar

 • Avsändarens namn och telefonnummer.
 • Livsmedelsverket och den ort där provet ska undersökas (Helsingfors, Kuopio, Uleåborg eller Seinäjoki).
 • Namn på transportören/transportörer.
 • Text "Undantaget veterinärmedicinskt prov, Eläinperäinen näyte - vapautettu".

Livsmedelsverket fakturerar beställaren av undersökningen för transporten med TavaraTaxi och Iisalmen Taksipalvelu i samband med faktureringen för undersökningen. Priset påverkas av avhämtningsstället och avståndet från den till den reguljära linjetrafiken, transportsträckans längd samt paketets vikt. Be om en prisuppskattning i samband med beställningen av transporten.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2024