Att skicka ett helt djur för undersökning

Du kan själv ta med dig det hela djuret till Livsmedelsverket eller använda transporttjänsten (Matkahuolto, TavraTaxi, Iisalmen Taksipalvelu). Posten transporterar inte hela djur. Kyl ner provet innan du packar in det och se till att förpackningen inte läcker under transporten. Vid varmt väder och vid långa transporter, lägg vid behov till kylklampar i förpackningen. Läs förpackningsanvisningar och förpackningsmärkningar.

Livsmedelsverkets provkylar är tillgängliga också på kvällarna och veckosluten.

Prover för patologiska undersökningar ska skickas direkt till de verksamhetsenheterna som undersöker dem.

Transport av farligt gods (VAK-sändning)

Hela djur som klassificerats som UN3373 kan inte transporteras via transportföretag, i sådana fall ska en länsveterinär konsulteras.

Frakt via Matkahuolto, vikt upp till 30 kg

Skicka provet som Expresspaket från Matkahuoltos eget serviceställe eller från ombud. Det är inte möjligt att köpa en paketförsändelse på Matkahuoltos webbplats. Ta reda på Matkahuoltos närmaste serviceställe:

  • skriv in Postanstalt eller postnumret
  • filtrera sökningen genom att välja Sändning och avhämtning av paket och Expresspaket

Matkahuoltos andra serviceställen eller automater tar inte emot provförsändelser. Lägg till mottagarens mobilnummer och mottagarens kundnummer på adresskortet. Du hittar telefon- och kundnummer på sidan Anvisningar och adresser.

Skickas via avtalstransportföretag

Beställ transport av TavaraTax till önskad avhämtningsplats från servicenumret 0100 6100 (servicetid 24h alla dagar). När du beställer en avhämtning ska du ange till vilket av Livsmedelsverkets verksamhetsställen provet är på väg. Kom under samtalet överens om en avhämtningstid och eventuellt som en extra tjänst en avhämtning från en avhämtningsplats utanför ordinarie transportrutter. Avhämtningstiden beror på transportfordonets ruttidtabell.  TavaraTaxis trafikkarta (på finska) finns på deras hemsida. Försändelsens vikt får inte överstiga 500 kg, men stora prover som väger mer än 100 kg vars hantering kräver assistans måste föras till Livsmedelsverkets lokaler under öppettiderna när biträdande personal är närvarande. Leveransen får inte väga mer än 100 kg om du beställer transport från/till en kyl.

Livsmedelsverket fakturerar TavaraTaxis transportavgifter i samband med forskningsfakturan av undersökningens beställare. Priset påverkas av avhämtningsstället och dess avstånd från den vanliga ruttlinjen, transportens längd och försändelsens vikt. Prisuppskattningen ges vid beställning av transporten.

Sidan har senast uppdaterats 23.6.2022