Sjukdomar bland frilevande djur

Ruokavirasto_luonn_elaimet_800x600px.png

Hos frilevande djur kan det förekomma en mängd sjukdomar och parasiter, varav några är så kallade zoonoser som kan smitta också till människor. Livsmedelsverket följer med förekomsten av kända sjukdomar och håller uppsikt över om nya sjukdomar yppar sig.

Delta i uppföljningen av sjukdomar

För uppföljningen av sjukdomar hos vilda djur är det nödvändigt att medborgare som rör sig i naturen runt om i landet fortlöpande skickar in djurprover. Vid den allmänna sjukdomsuppföljningen av vilda djur / frilevande djur undersöks alla djurslag. Livsmedelsverket önskar få in prover av frilevande djur när många djur har dött eller djuren uppvisar tecken på sjukdom. Utöver däggdjur och fåglar omfattar den allmänna sjukdomsuppföljningen också bland annat fiskar och kräftor.

Dessutom behövs vissa djurslag som prover för undersökning av de viktigaste djursjukdomarna som ska bekämpas, även om djuren inte uppvisar några sjukdomstecken. Med hjälp av prover av rävar och mårdhundar kontrolleras förekomsten av rabies, rävens dvärgbandmask och trichinella. Prover av vildsvin behövs för bekämpningen av afrikansk svinpest. Rävar, mårdhundar och vildsvin, både fällda och sådana som påträffats döda, lämpar sig som prov och vem som helst kan skicka in dem för undersökning. Kommunalveterinären ska i brådskande ordning underrättas om döda vildsvin. Hos döda hjortdjur kontrolleras förekomsten av avmagringssjuka (chronic wasting disease, CWD) och därför är det skäl att underrätta kommunalveterinären också om döda hjortdjur.  För uppföljningen av fågelinfluensa är prov av vattenfåglar och rovfåglar av särskilt intresse. 

I punkten Mer information finns det anvisningar om insändandet av prover och om hygienisk hantering av djur som påträffats döda.

Anmälan om döda djur

Anmälan om massdöd bland frilevande djur och om vildsvin som påträffats döda ska alltid göras till kommunalveterinären eller länsveterinären för det berörda området. Han eller hon ger vid behov ytterligare instruktioner. Kommunal- och länsveterinärernas kontaktuppgifter.

De viktigaste sjukdomarna som följs upp hos frilevande djur:

Information om de enskilda sjukdomarna får du via menyn.

Sidan har senast uppdaterats 2.7.2020