Konstaterad fågelinfluensa hos minkar i Norra Österbotten

28. september 2023

Fågelinfluensa hos pälsdjur har påträffats hos hägnade minkar i Alavieska. Det är det första fallet av fågelinfluensa vid en pälsfarm i Norra Österbotten. Fallet visar att risken för fågelinfluensa ännu inte är över och att det är nödvändigt att fortsätta skyddsåtgärderna vid pälsfarmerna.

Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har påträffats på sammanlagt 27 pälsfarmer. Med undantag av det senaste fallet konstaterades dessa fall i landskapen Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten i juli-augusti.

Fallet av fågelinfluensa i Alavieska konstaterades vid Livsmedelsverket den 27 september i undersökningar som gjordes efter att pälsfarmens ägare meddelat kommunalveterinären om djurens symtom och dödsfall. Livsmedelsverket beslutar att alla djur på pälsfarmen ska avlivas på grund av fågelinfluensa. Smittkällan på farmen utreds.

Kartläggningen av fågelinfluensa gällande alla pälsdjursfarmer i Finland inleddes i september. Provtagningen har framskridit enligt planerna. Avsikten är att de första resultaten av kartläggningen publiceras i början av nästa vecka (vecka 40).

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf, på finska)
Mer information om risken för fågelinfluensa (THL)
Arbetshälsoinstitutets anvisningar för skydd mot fågelinfluensa (TTL)