Fågeljakten närmar sig – hur beakta fågelinfluensan

2. augusti 2023

Livsmedelsverket rekommenderar att sjöfåglar inte jagas i områden eller på platser där massdöd av fåglar eller fågelinfluensa har konstaterats. Det är vanligt att hundar används vid fågeljakt. För att skydda både människors och hundars hälsa är det därför bäst att inte jaga i områden där det är uppenbart att fågelinfluensa förekommer. Denna rekommendation gäller hela landet.

Livsmedelsverket rekommenderar också att måsar eller kråkfåglar inte jagas alls i år för att användas för att träna hundar nu eller senare. Virus kan förbli smittsamma i fryst kött, och även om det är ovanligt att hundar har smittats globalt kan risken inte uteslutas helt. 

Man ska inte ge hundar icke tillredda delar av eller kött från skjutna fåglar. Det är bra att se till att hundar inte kan äta eller tugga på bytesdjur eller fåglar eller andra djur som självdött. Det är skäl att uppsöka veterinär om allmäntillståndet hos ett sällskapsdjur försämras efter att det slitit i eller ätit en död eller sjuk vild fågel. Om en katt eller hund tydligt har smutsat ner sig med fågelavföring är det bra att tvätta djuret omsorgsfullt och se till att ha personlig skyddsutrustning när sällskapsdjuret tvättas.

Hantering av fåglar som fällts vid jakt

Även när det är fråga om friska fåglar är det bra att ha på sig engångshandskar när man plockar och rengör dem samt att tvätta händerna efteråt. I övrigt räcker det med normal hygien vid matlagning och att se till att köttet blir genomstekt. Självdöda eller sjuka fåglar ska man aldrig äta. Man kan också förhindra spridningen av fågelinfluensa genom att se till att jaktutrustningen är ren och undvika att besöka fjäderfägårdar efter att man har varit ute på jakt. Personer som sköter om fjäderfä eller andra fåglar bör undvika sjöfågeljakt, liksom övrig kontakt med vilda sjöfåglar.

Om man hittar flera döda fåglar eller fåglar med symtom som tyder på allvarlig sjukdom, ska man kontakta den lokala kommunalveterinären. Då rekommenderas inte längre sjöfågeljakt i området. Man bör inte heller locka ett stort antal fåglar till samma plats med hjälp av utfodring. Det är också Jägarförbundets ståndpunkt när det gäller att använda föda som lockbete för vildfåglar. Även vid utfodring av annat vilt än fåglar är det bra att följa sådana tillvägagångssätt som inte lockar stora mängder måsar eller kråkfåglar till utfodringsplatsen.

 

Läs mer:

Fågelinfluensa
THL: Fågelinfluensa
Jägarförbundets rekommendation (på finska)