Sparvhök som hämtades till Heinola för vård smittad med fågelinfluensa

9. juni 2023

Högpatogen aviär influensa (fågelinfluensa) av typ H5 har konstaterats hos en sparvhök som hittades i dåligt skick i Hollola och levererades till fågelskyddshemmet Heinolan Lintuhoitola. Resultatet bekräftades genom prover som lämnades in till Livsmedelsverket. Senast fågelinfluensa påträffades i Finland bland vilda fåglar var förra hösten.

Sparvhöken dog på fågelskyddshemmet i slutet av maj. Kommunalveterinären har också lämnat prover av andra fåglar på fågelskyddshemmet till Livsmedelsverket för undersökning. På grund av sjukdomsfyndet är Heinolan Lintuhoitola tillfälligt stängt och fåglar kan tills vidare inte föras dit för vård. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har förordnat begränsande åtgärder i fågelskyddshemmet för att förhindra att fågelinfluensan sprids.

Livsmedelsverket påminner fjäderfägårdarna om vikten av smittskydd för att förhindra fall av fågelinfluensa. Fågelinfluensa sprider sig lätt från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar ifall fåglarna kommer i kontakt med varandra direkt eller via foder som kontaminerats med avföring. Fågelinfluensa kan också sprida sig längre sträckor t.ex. med människor eller redskap som kontaminerats med viruset.

Om högpatogen aviär influensa skulle spridas till djurhållningsplatser för fjäderfä skulle det orsaka stora ekonomiska förluster, både till följd av att sjuka fåglar avlivas och förstörs och gårdarna saneras samt till följd av att den internationella handeln stannar upp. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att man också förlorar värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar.

Misstankar om sjukdom ska anmälas till tjänsteveterinären

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Man ska även anmäla massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar till kommunal- eller länsveterinären. Kommunalveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

Livsmedelsverket följer upp förekomsten av fågelinfluensa bland Finlands vilda fåglar. Det är önskvärt att man i synnerhet skickar in sjuka eller nyligen döda sjö- och rovfåglar för undersökning. Fåglarna kan skickas hela till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Försändelsen och undersökningen av proverna är avgiftsfria för avsändaren.

Mer information:

Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 (övervakning av djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, tfn 029 520 5049 (virussjukdomar och diagnostik hos fåglar)
Specialforskare Marja Isomursu, tfn 029 520 4314 (sändning av prover)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Insändning av prover