Fågelinfluensa hittades på tio rävfarmer

13. november 2023

I den nyligen inledda kartläggningen av räv- och mårdhundsfarmer har fågelinfluensa konstaterats på tio farmer. Gårdarna där smitta konstaterats ligger i de fem landskap där det tidigare förekommit fall av fågelinfluensa. Tills vidare har 38 räv- och mårdhundsfarmer undersökts i kartläggningen. På alla dessa har det funnits rävar och på några dessutom mårdhundar.

Kartläggningen av räv- och mårdhundsfarmer inleddes på allvar vecka 45. Redan nu har man konstaterat flera fall av fågelinfluensa än i den tidigare kartläggningen av minkar, där fågelinfluensa endast konstaterades på tre farmer. Eventuellt är rävarna mera mottagliga för fågelinfluensasmitta än minkar, eller så har fågelskyddet på rävfarmerna inte varit på en lika god nivå som på minkfarmerna. Alternativt har flera rävfarmer legat i de områden där det har förekommit många fall av fågelinfluensa hos vilda fåglar.

De farmer där positivt resultat konstaterats i kartläggningen av räv- och mårdhundar ligger i Österbotten, Södra, Mellersta och Norra Österbotten samt Satakunta. Kommunerna där farmerna är belägna och uppgifter om djurarter publiceras senare på Livsmedelsverkets webbplats efter att regionförvaltningsverket först har kontaktat de berörda parterna.

I kartläggningen av fågelinfluensa tas blodprov av rävar och mårdhundar på pälsdjursfarmer. I huvudsak fungerar kommunalveterinärerna som provtagare. Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ansvarar för att ordna provtagningen och samordna kartläggningen för hela Finlands del. Kartläggningen omfattar ca 330 pälsdjursfarmer som har rävar, mårdhundar eller båda två. Innan kartläggningen inleddes hade fågelinfluensa konstaterats på 28 pälsfarmer med rävar och/eller mårdhundar. Sammanlagt har fågelinfluensa nu konstaterats på 42 pälsfarmer.

I blodproven undersöks först antikroppar orsakade av influensa A-virus med ELISA-metoden i Livsmedelsverkets laboratorium. Antikroppspositiva prover kontrolleras med HI-metoden (hemagglutinationsinhibition). Med metoden undersöker man hur antikropparna som finns i provet fäster på influensa A-virusets HA-protein som är samma undertyp som viruset som isolerats på pälsfarmer. Testet identifierar antikropparna mot H5-viruset noggrant.

Livsmedelsverket kommer att bestämma att djuren i vars prov antikroppar mot H5-influensa konstateras ska avlivas på pälsfarmer.

Mer information:

Avdelningsdirektör Terhi Laaksonen, tfn 029 520 4530 (övervakning av djursjukdomar)
Forskningsprofessor Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virologiska undersökningar)

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa 
Zoonoser på pälsdjursfarmar – en riskprofil (pdf)