Smittzonen för fågelinfluensa avvecklas

2. november 2023

Livsmedelsverket avvecklar den smittzon jämte utvidgningar som inrättades på sommaren för att förhindra att fågelinfluensan sprids. Livsmedelsverket häver samtidigt de skyddsbestämmelser för sjukdomen som tillämpats i smittzonen. Beslutet förordas av att naturfåglarnas sjukdomsläge avtar och av att fåglarnas höstflyttning redan har genomförts. Beslutet träder i kraft den 8 november 2023.

Den smittade zonen avvecklas eftersom Livsmedelsverket bedömer att det inte längre finns behov av den för att förhindra spridningen av fågelinfluensa. Från och med augusti konstaterades endast fyra fall av fågelinfluensa av typen H5N1 hos vilda fåglar inom den smittade zonen. Dessutom har endast enstaka fall av vilda fåglar konstaterats utanför den smittade zonen. Massdöd av skrattmåsar har inte längre observerats och de har flyttat från Finland till övervintringsområdena.

Utifrån sjukdomens lägesbild har Livsmedelsverket bedömt att fågelinfluensasituationen hos vilda fåglar i smittzonen har lättat och att antalet vilda fåglar har minskat avsevärt i takt med att höstflyttningen har framskridit. Livsmedelsverket anser att vilda fåglar inte längre orsakar en sådan förhöjd risk för att sprida högpatogen fågelinfluensa till fjäderfä och andra fåglar i fångenskap för att det ska vara nödvändigt att upprätthålla smittzonen. Den funktionella expertgruppen för fågelinfluensa har också rekommenderat att smittzonen avvecklas.

För att bekämpa högpatogen fågelinfluensa inrättade Livsmedelsverket i juli enligt lagen om djursjukdomar en smittad zon som senare också utvidgades. Smittzonen omfattade landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Södra Österbotten, Österbotten, Mellersta Österbotten, Nyland, Egentliga Tavastland, Birkaland och Päijänne-Tavastland. Bestämmelserna i smittzonen lättades redan i mitten av oktober när man tillät persontrafik på fjäderfägårdarna. Tidigare hade trafiken begränsats till endast nödvändiga besök.

Efter fågelinfluensaepidemin som började på sommaren har sammanlagt 33 smittfall konstaterats hos vilda fåglar och sjukdomen har påträffats på 31 pälsfarmer. Åtgärderna för att bekämpa sjukdomen fortsätter på pälsfarmerna, men nya fall av misstänkt fågelinfluensa på pälsfarmerna har inte konstaterats sedan september.

Mer information:

Enhetschef Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436, fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa
Fågelinfluensa i Finland