Fågelinfluensa påträffades på en fasangård i Janakkala

11. februari 2021

Högpatogen fågelinfluensa av typen H5N8 som orsakar hög dödlighet bland fåglar har bekräftats på en fasangård i Janakkala i Egentliga Tavastland. Sjukdomen påträffades redan tidigare hos frilevande fåglar i närheten av hägnet och efter senaste veckoslut ökade dödligheten bland hägnade fasaner snabbt. Det är första gången som fågelinfluensa i Finland har spridit sig från frilevande fåglar till en djurhållningsplats för fjäderfä. Sjukdomsfyndet inverkar på de regionala förflyttningarna av fjäderfä och fjäderfäprodukter i restriktionszonen.

Från fasanhägnet i Janakkala skickades 10 självdöda fasaner till Livsmedelsverket för undersökning i måndags, och fasanerna konstaterades vara smittade med fågelinfluensa. I hägnet finns sammanlagt cirka tusen fasaner som Livsmedelsverket har bestämt att ska avlivas.

På grundval av högpatogen fågelinfluensa inrättar Livsmedelsverket en 3 km bred skyddszon och en 10 km bred övervakningszon kring djurhållningsplatsen. Inom den senare zonen finns det cirka 40 djurhållningsplatser för hobbyfåglar eller hobbyfjäderfän. På grund av sjukdomsfyndet hos frilevande fåglar meddelade Livsmedelsverket redan i slutet av januari regionala begränsningar för förflyttningar av fjäderfän och fjäderfäprodukter och beslutade att inrätta en restriktionszon runt platsen där sjukdomen påträffades.

Smittskyddet måste effektiviseras i hela landet

Det är troligt att fågelinfluensa förekommer hos vilda fåglar också annanstans i landet, även om de bekräftade fallen tills vidare har påträffats i södra Finland. Livsmedelsverket uppmanar till effektivare smittskydd på fjäderfägårdar för att förhindra smittor av fågelinfluensa i hela landet. Fjäderfän och alla tama fåglar ska hållas inne eller skyddas från kontakt med frilevande fåglar så att viruset inte sprids till djurhållningsplatserna. På grund av fågelinfluensan tidigarelades förbudet mot att hålla fjäderfä utomhus i år med tre veckor och trädde i kraft den 8 februari.

Massdöd bland fåglar ska utan dröjsmål anmälas till kommunalveterinären eller länsveterinären. Som massdöd som tyder på fågelinfluensa kan man betrakta en situation där fler än en svan, fem eller flera andra vattenfåglar eller fler än tio fåglar av andra arter påträffas döda i samma område. Det är skäl att meddela också om enstaka stora rovfåglar som påträffats döda. Om symtom upptäcks hos fjäderfä eller andra fåglar som hålls i fångenskap måste kommunalveterinären omedelbart underrättas om saken. Vid fall av misstanke undersöker tjänsteveterinären fåglarna, tar behövliga prover och ser till att de skickas till Livsmedelsverket för undersökning. Enstaka vilda fåglar som påträffats döda kan, om man så önskar, skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Som prov önskas framför allt vatten- och rovfåglar.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och för att få smittan krävs det vanligen nära kontakt till sjuka frilevande fåglar, fjäderfän eller deras exkrementer. Det är inte känt att en människa någonsin skulle ha smittats med fågelinfluensa av typen H5N8 som konstaterats i Europa. God produktionshygien i kombination med att fjäderfäkött upphettas när det används som livsmedel garanterar att man inte kan smittas med fågelinfluensa via livsmedel som säljs i Finland och som hanterats enligt anvisningarna. Det är inte nödvändigt att ändra på gamla vanor att använda livsmedlen och maten på grund av fågelinfluensan.

Ytterligare information:

Enhetsdirektör Sirpa Kiviruusu, tfn 029 520 4436 (övervakning av djursjukdomar)
Enhetsdirektör Tuija Gadd, tfn 029 520 4183 (virussjukdomar hos fåglar och diagnostik)
Avdelningsdirektör Marjatta Rahkio, tfn 029 520 4893 (livsmedelssäkerhet)

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mera:

Fågelinfluensa i Finland