Fågelinfluensa orsakade massdöd av skrattmåsar i Salo

21. juni 2023

Högpatogen fågelinfluensa av typ H5N1 har bekräftats vara dödsorsaken för 20 skrattmåsar som hittats i Salo. Skrattmåsarna hittades på samma strand i Halikko den 13 juni och den lokala tillsynsveterinären skickade kadavren för undersökning till Livsmedelsverket som ett misstänkt fall av fågelinfluensa.

En av måsarna hade neurologiska symtom och avlivades på plats. I Livsmedelsverkets undersökningar konstaterades fågelinfluensa i organprover från fåglarna.

Det är fråga om den första konstaterade massdöden av vilda måsar i Finland som orsakats av fågelinfluensa. Liknande fall har förekommit på olika håll i Europa denna vår. I slutet av maj konstaterades också högpatogen aviär influensa hos en sparvhök som hittades i Hollola och som dog på fågelskyddshemmet i Heinola.

Fågelinfluensan sprider sig lätt till fåglar

Livsmedelsverket rekommenderar att fåglar hålls inomhus i Saloområdet eller att man i övrigt säkerställer att vilda fåglar inte kommer i kontakt med fjäderfä och fåglar som hålls i fångenskap eller med det foder och vatten som de erbjuds. Livsmedelsverket påminner samtidigt om vikten av smittskydd på fjäderfägårdar och andra djurhållningsplatser där fåglar hålls för att förhindra fall av fågelinfluensa.

Fågelinfluensa sprider sig lätt från vilda fåglar till fjäderfä och andra fåglar i fall fåglarna kommer i kontakt med varandra direkt eller via foder som kontaminerats med avföring. Foder och strö som är avsedda för fåglar ska förvaras så att vilda fåglar inte kommer i kontakt med dem. Fågelinfluensa kan också sprida sig längre sträckor t.ex. med människor eller redskap som kontaminerats med viruset.

Om högpatogen aviär influensa skulle spridas till djurhållningsplatser för fjäderfä skulle det orsaka stora ekonomiska förluster, både till följd av att sjuka fåglar avlivas och förstörs och gårdarna saneras samt till följd av att den internationella handeln stannar upp. Eftersom alla fåglar på den smittade djurhållningsplatsen måste avlivas är det möjligt att man också förlorar värdefulla avelsdjur eller hobbyfåglar. Även fall som konstaterats hos hobbyfåglar kan medföra begränsningar för förflyttning av fjäderfä och produkter som fås från fjäderfä.

Misstankar om sjukdom ska anmälas till tjänsteveterinären

Om man hos fjäderfä eller andra fåglar upptäcker symptom som tyder på fågelinfluensa, dödlighet som avviker från det normala eller förändringar i produktionen, ska kommunal- eller länsveterinären omedelbart underrättas. Minskad förbrukning av vatten och foder eller minskad äggproduktion kan vara tecken på fågelinfluensa.

Man ska även anmäla massdöd av vilda fåglar och enskilda döda rovfåglar till kommunal- eller länsveterinären. Kommunalveterinären ser till att nödvändiga prover skickas till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Helsingfors.

Fågelinfluensavirus smittar dåligt till människan och smittan kräver i allmänhet nära kontakt med en insjuknad vildfågel, fjäderfä eller deras sekret.

Livsmedelsverket följer upp förekomsten av fågelinfluensa bland Finlands vilda fåglar. Det är önskvärt att man i synnerhet skickar in sjuka eller nyligen döda sjö- och rovfåglar för undersökning. Fåglarna kan skickas hela till Livsmedelsverkets verksamhetsställe i Uleåborg. Försändelsen och undersökningen av proverna är avgiftsfria för avsändaren.

Mer information:

Specialsakkunnig Hanna Lounela, tfn 029 520 4645 (övervakning av djursjukdomar)
Specialforskare Niina Tammiranta, tfn 029 520 5049 (virussjukdomar och diagnostik hos fåglar) 

E-post: fornamn.efternamn@ruokavirasto.fi

Läs mer:

Fågelinfluensa i Finland
Insändning av prover
Skydda djurhållningsplatsen mot djursjukdomar