Eftersträvad utbetalningstidtabell

Betalning av jordbrukarstöd | StödbeslutStödsammandrag | Tidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Våren 2023

Senast uppdaterad 28.3.2023.

Månad

Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 9.3.2023

Mars

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre* (2023)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 6.3.2023

April

Ersättningar för rovdjursskador på ren (2022)

- utbetalningsprocent 74 %
- första utbetalningsdag 13.4.2023

​April

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2022)

- utbetalningsprocent 100 %

April

​Stöd för växthusproduktion (2023)

- förskott, utbetalningsprocent 90 %

April

Nationella husdjursstöd (2022 och 2023)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp av stöd som sökts år 2022: frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 5 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 20 %.

- Förskott på stöd som sökts år 2023: frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 90 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 80 %.

April

Miljöavtal:
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2022)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

April

Ersättningar för rovdjursskador på odling (2022)

- utbetalningsprocent 100 %

April

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2022)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj

​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2022)

- utbetalningsprocent 100 %

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2022)

​- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Miljöersättning (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

Juni

Ersättning för djurens välbefinnande (2022)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2022

​Juni

​Miljöavtal:
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %

Juni

​Grundstöd och förgröningsstöd (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

​Juni

​Bidrag för jordbruksgrödor (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

Juni

EU:s nötdjursbidrag (2022):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2022

Juni

​EU:s får- och getbidrag (2022):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

- utbetalningsprocent 100 %

​Juni

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 28.3.2023