Eftersträvad utbetalningstidtabell

Betalning av jordbrukarstödStödsammandrag | Tidigare utbeltalningstidtabeller

De eftersträvade tidpunkterna för utbetalning av jordbrukarstöd anges på månadsnivå i utbetalningstidtabellen. Vi lägger till startdatumen för utbetalningarna i utbetalningstidtabellen när de har säkerställts. Vi vet inte de exakta datumen så väldigt länge i förväg, eftersom till exempel framskridandet av övervakningarna inverkar på när vi kan börja betala ut stöden.

Vi betalar ut stöden från och med den första utbetalningsdagen efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen. I Viputjänsten ser du information om de stöd som betalats till din gård.

Hösten 2023

Senast uppdaterad 9.8.2023

​Månad

​ Stödtyp

​ Mer information

Oktober

Återbetalning av finansiell disciplin (2022)

utbetalningsprocent 100 %

​Oktober

​Stöd för växthusproduktion

restbelopp, utbetalningsprocent cirka 10 %

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret

​utbetalningsprocent 100 %

​Oktober

​Nationellt stöd för biodling

utbetalningsprocent 100 %

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

utbetalningsprocent 100 %

November

Ersättning för djurens välbefinnande, enskilda djur

utbetalningsprocent cirka 50 %

November

Ekologisk produktion

  • husdjurshöjningar betalas ut på 2024

utbetalningsprocent cirka 85 %

November

Miljöersättning

  • betalas inte för följande åtgärder: främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar

 

utbetalningsprocent cirka 85 %

December

​Kompensationsersättning

utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Grundläggande inkomststöd

utbetalningsprocent cirka 95 %

​December

Stöd för miljösystem (ej växttäcke vintertid)

​utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Omfördelningsinkomststöd

​utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Inkomststöd för unga jordbrukare

​utbetalningsprocent cirka 95 %

December

Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter

​utbetalningsprocent cirka 95 %

December

​ Nationella arealstöd

  • allmänt hektarstöd
  • nordligt hektarstöd
  • stöd till unga jordbrukare
  • nationellt stöd för sockerbetsodlare

​utbetalningsprocent 100 %

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 9.8.2023