Tidigare utbetalningstidtabeller

Innehållsförteckning

Hösten 2023

Senast uppdaterad 13.12.2023

​Månad

​ Stödtyp

​ Mer information

Oktober

Återbetalning av finansiell disciplin (2022)

utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 5.10.2023

​Oktober

​Stöd för växthusproduktion

restbelopp, utbetalningsprocent cirka 10 %
- första utbetalningsdag 12.10.2023

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret

​utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 12.10.2023

​Oktober

​Nationellt stöd för biodling

utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 12.10.2023

November

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.11.2023

November

Ersättning för djurens välbefinnande, enskilda djur

utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 23.11.2023

November

Ekologisk produktion

 • husdjurshöjningar betalas ut på 2024

utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 27.11.2023

November

Miljöersättning

 • betalas inte för följande åtgärder: främjande av cirkulär ekonomi, hantering av avrinningsvatten och fågelåkrar

 

utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 27.11.2023

December

​Kompensationsersättning

utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

December

Grundläggande inkomststöd

utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

​December

Stöd för miljösystem (utom växttäcke vintertid)

​utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

December

Omfördelningsinkomststöd

​utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

December

Inkomststöd för unga jordbrukare och tilläggsstöd för unga

​utbetalningsprocent cirka 95 % / 100 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

December

Bidrag för stärkelsepotatis och specialväxter

​utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

December

​ Nationella arealstöd

 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • nationellt stöd för sockerbetsodlare

​utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.12.2023

December

Ersättning för rovdjursskador på ren (2022)

restbelopp, utbetalningsprocent 26 %
- första utbetalningsdag 20.12.2023

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Våren 2023

Senast uppdaterad 30.5.2023.

Månad

Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 9.3.2023

Mars

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre* (2023)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 6.3.2023

April

Ersättningar för rovdjursskador på ren (2022)

- utbetalningsprocent 74 %
- första utbetalningsdag 13.4.2023

​April

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2022)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 27.4.2023

April

​Stöd för växthusproduktion (2023)

- förskott, utbetalningsprocent 90 %
- första utbetalningsdag 20.4.2023

April

Nationella husdjursstöd (2022 och 2023)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp av stöd som sökts år 2022: frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 5 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 20 %.

- Förskott på stöd som sökts år 2023: frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 90 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 80 %.
- första utbetalningsdag 27.4.2023

April

Miljöavtal:
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2022)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 27.4.2023

April

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2022)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 28.4.2023

Maj

Ersättningar för rovdjursskador på odling (2022)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.5.2023

Maj

​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2022)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.5.2023

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.5.2023

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2022)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.6.2023

​Juni

​Miljöersättning (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 15.6.2023

Juni

Ersättning för djurens välbefinnande (2022)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2022
- första utbetalningsdag 8.6.2023

​Juni

​Miljöavtal:
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 15.6.2023

Juni

​Grundstöd och förgröningsstöd (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 8.6.2023

​Juni

​Bidrag för jordbruksgrödor (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 8.6.2023

Juni

EU:s nötdjursbidrag (2022):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 8.6.2023

Juni

​EU:s får- och getbidrag (2022):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.6.2023

​Juni

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2022)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 8.6.2023

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2022

Senast uppdaterad 8.12.2022.

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

Augusti

Tilläggsbetalningar för år 2022 för det nordliga stödområdet (C-stödområde)
- tilläggsbetalning av stöd för växthusproduktion 
- tilläggsbetalning av från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- första utbetalningsdag 18.8.2022 

September

Extraordinärt anpassningsstöd

- första utbetalningsdag 15.9.2022

​Oktober

​Kompensationsersättning (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 6.10.2022 

​Oktober

Ekologisk produktion (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 6.10.2022 

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2022

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2022

Oktober

Stöd för växthusproduktion (2022)

- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 5 %
- första utbetalningsdag 13.10.2022

November

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 1.11.2022

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2022)

​- utbetalningsprocent cirka 85 % 
- första utbetalningsdag 17.11.2022

​November

Miljöavtal (2014–2021) (Ansökan om utbetalning år 2022)

 • skötsel av våtmarker
 • skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
 • åkrar för tranor, gäss och svanar

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 10.11.2022 

November

Miljöavtal (2014–2021) (Ansökan om utbetalning år 2022)
- uppfödning av lantraser

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 24.11.2022 

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2022)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 24.11.2022

November

​Nationella arealstöd (2022)

 • allmänt hektarstöd
 • nordligt hektarstöd
 • stöd till unga jordbrukare
 • nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 24.11.2022

November

Ersättning för rovdjursskador på ren (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 6 %
- första utbetalningsdag 10.11.2022

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2022)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.12.2022

​​December

​Kompensationsersättning (2022)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2023

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022 

​December

​Grundstöd (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

​​December

​Förgröningsstöd (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2022)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2022

December

EU:s bidrag för nötkreatur (2022)

- perioden 1.4.-15.9.
- utbetalningsprocent cirka 40 %
- första utbetalningsdag 15.12.2022

December

EU:s bidrag för mjölkkor (2022)

- perioden 1.4.-15.9.
- utbetalningsprocent cirka 40 %
- första utbetalningsdag 15.12.2022 

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

 Våren 2022

Senast uppdaterad 20.6.2022

Månad

Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

​Mars

​Uppfödning av lantraser (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 10.3.2022

​April

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2021)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 21.4.2022

April

​Stöd för växthusproduktion (2022)

- förskott, utbetalningsprocent 95 %
- första utbetalningsdag 21.4.2022

April

Nationella husdjursstöd (2021 och 2022)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning

- Restbelopp av stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2022: från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning, utbetalningsprocent 95 %. Nordligt stöd för nötkreatur och stöd för hongetter och tackor, utbetalningsprocent 80 %
- första utbetalningsdag 21.4.2022

April

Miljöavtal:
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 28.4.2022

April

Ersättningar för rovdjursskador på ren (2021)

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2021)

Ersättningar för rovdjursskador på odling (2021)

Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre* (2022)

- utbetalningsprocent 94 %
- första utbetalningsdag 31.3.2022

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.4.2022

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.4.2022

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2022

Maj

​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2021)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.5.2022

Maj

​Ersättning för ekologisk produktion (2021)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.5.2022

​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Miljöersättning (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 16.6.2022

Juni

Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2021
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Miljöavtal:
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 16.6.2022

Juni

​Grundstöd och förgröningsstöd (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

Juni

EU:s nötdjursbidrag (2021):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2021
- första utbetalningsdag 9.6.2022

Juni

​EU:s får- och getbidrag (2021):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

​Juni

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 9.6.2022

Juni/Juli

Återbetalning av finansiell disciplin (2021)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 30.6.2022

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan. Ersättningar för rovdjursskador på djur och lösöre 2022 betalas fr.o.m maj 2022.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2021

Senast uppdaterad 12.11.2022

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår)

​Mer information

September Återbetalning av finansiell disciplin (2020)

- första utbetalningsdag 30.9.2021

​Oktober

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

​Oktober

Ekologisk produktion (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

​Oktober

​Stöd per djur för renskötselåret 

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

Oktober

​Nationellt stöd för biodling

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.10.2021

Oktober

​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 29.10.2021

​November

​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 18.11.2021

​November

Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar

​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 11.11.2021

November

Miljöavtal (2014-2020) (Ansökan om utbetalning år 2021)
- uppfödning av lantraser

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 18.11.2021

​November

​Ersättning för djurens välbefinnande (2021)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 25.11.2021

November

​Nationella arealstöd (2021)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 25.11.2021

December

​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2021)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 7.12.2021

​​December

​Kompensationsersättning (2021)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2022

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

​Grundstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​​December

​Förgröningsstöd (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

Bidrag för jordbruksgrödor (2021)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

​December

EU:s bidrag för mjölkkor (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

December

EU:s bidrag för nötkreatur (2021)

- perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 9.12.2021

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Våren 2021

Senast uppdaterad 1.6.2021

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2020)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2021

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021

April ​Stöd för växthusproduktion (2021) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021
April
Nationella husdjursstöd (2020 och 2021)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2021, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 22.4.2021
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2020)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 29.4.2021
Maj

​Ersättningar för rovdjursskador på odling (2020)*

Ersättningar för hjortdjursskador på odling och husdjur (2020)

​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag av rovdjurskador 6.5.2021
- första utbetalningsdag av hjortdjursskador 30.4.2021

Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2020)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2021

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2020) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 20.5.2021
​Juni

​Transportstöd för sockerbeta (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 3.6.2021

Juni

Stöd för växthusproduktion (2021)

​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 3.6.2021

​Juni ​Miljöersättning (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 17.6.2021
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2020
- första utbetalningsdag 10.6.2021

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 17.6.2021
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2020):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2020
- första utbetalningsdag 10.6.2021

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2020):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 10.6.2021

* Ersättning för rovdjursskador på djur och lösöre betalas genast efter kommunens landsbygdsnäringsmyndighet har behandlat ersättningsansökan.

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2020

Senast uppdaterad 24.11.2020

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 10.9.2020
​Oktober ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 1.10.2020
​Oktober

Ekologisk produktion (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 8.10.2020
Oktober ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 9.10.2020

​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2020) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 19.11.2020
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2020)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 12.11.2020
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2020)

​- utbetalningsprocent cirka 50 %
- första utbetalningsdag 26.11.2020

November ​Nationella arealstöd (2020)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 26.11.2020
December Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 3.12.2020
December ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2020) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 3.12.2020
​​December ​Kompensationsersättning (2020)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2021
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​December ​Grundstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​​December ​Förgröningsstöd (2020) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2020)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 10.12.2020

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 17.12.2020
December EU:s bidrag för nötkreatur (2020) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 17.12.2020
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
Våren 2020

Senast uppdaterad 9.6.2020

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2019)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 27.2.2020

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2019)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 19.3.2020

April ​Stöd för växthusproduktion (2020) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 17.4.2020
April
Nationella husdjursstöd (2019 och 2020)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2020, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 23.4.2020
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2019)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 30.4.2020
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2019)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2020

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2019) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.5.2020
​Juni ​Miljöersättning (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 18.6.2020
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2019
- första utbetalningsdag 11.6.2020

Juni
Stöd för växthusproduktion (2020)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 4.6.2020
​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 18.6.2020
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2019):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2019
- första utbetalningsdag 11.6.2020

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2019):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 11.6.2020
Juli Återbetalning av finansiell disciplin (2019) - första utbetalningsdag 2.7.2020

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Hösten 2019

Senast uppdaterad 26.11.2019

​Månad

​Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​September ​Transportstöd för sockerbeta (2018) ​- utbetalningsprocent cirka 100 %
- första utbetalningsdag 12.9.2019
​Oktober ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 3.10.2019
​Oktober

Ekologisk produktion (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020

- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 3.10.2019
Oktober
Stöd för växthusproduktion (2019)
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 40%
- första utbetalningsdag 28.10.2019
​Oktober ​Stöd per djur för renskötselåret  ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2019
Oktober ​Nationellt stöd för biodling - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 10.10.2019
​November ​Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 15.11.2019
​November ​Miljöersättning: miljöförbindelsen (2019) ​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 21.11.2019
​November Miljöavtal (2014–2020) (Ansökan om utbetalning år 2019)
- skötsel av våtmarker
- skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
- åkrar för tranor, gäss och svanar
- uppfödning av lantraser
​- utbetalningsprocent cirka 85 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​November Miljöspecialstöd (1995–1999 och 2007–2013) (Ansökan om utbetalning år 2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​​November ​Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter (2019) ​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 14.11.2019
​November ​Ersättning för djurens välbefinnande (2019)

​- svin- och fjäderfägårdarna: utbetalningsprocent cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: perioden 1.1.–30.6.
- första utbetalningsdag 21.11.2019

​​December* ​Nationella arealstöd (2019)
- allmänt hektarstöd
- nordligt hektarstöd
- stöd till unga jordbrukare
-nationellt stöd för sockerbeta
​- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 5.12.2019
​​December ​Kompensationsersättning (2019)
- husdjurshöjningar betalas ut på 2020
​- restbelopp, utbetalningsprocent cirka 15 %
- första utbetalningsdag 5.12.2019
​December ​Grundstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
​​December ​Förgröningsstöd (2019) - utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
​December ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2019)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019

​December Bidrag för jordbruksgrödor (2019)

- utbetalningsprocent cirka 95 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019

​December EU:s bidrag för mjölkkor (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
December EU:s bidrag för nötkreatur (2019) - perioden 1.1.–15.9.
- utbetalningsprocent cirka 70 %
- första utbetalningsdag 12.12.2019
Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.
* Ändrad 3.10.2019 November -> December

Våren 2019

Senast uppdaterad 7.6.2019

Månad

Stödtyp (Ansökningsår) ​Mer information
​Mars

​Uppfödning av lantraser (2018)

- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 4.3.2019

​Mars–april

​Lagringsstöd för trädgårdsprodukter (2018)

- utbetalningsprocent 100 %

- första utbetalningsdag 21.3.2019

​April ​Tilläggsbetalning till nordligt hektarstöd för vårvete (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April Tillfälligt särskilt nationellt stöd (2019) - utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 11.4.2019
April ​Stöd för växthusproduktion (2019) - förskott, utbetalningsprocent 60 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Nationella husdjursstöd (2018 och 2019)
- nordligt stöd för nötkreatur
- stöd för hongetter och tackor
- från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning
- Restbelopp av stöd som sökts år 2018, utbetalningsprocent 25 %
- Förskott på stöd som sökts år 2019, utbetalningsprocent 75 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
April
Miljöavtal (2014–2020)
- skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet (Ansökan om utbetalning år 2018)
- skötsel av våtmarker (Ansökan om utbetalning år 2018)
- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 26.4.2019
Maj ​Kompensationsersättningens husdjursförhöjning (2018)

- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019

Maj ​Ersättning för ekologisk produktion (2018) - restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- husdjursförhöjningens utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 23.5.2019
​Juni ​Miljöersättning (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 %
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni Ersättning för djurens välbefinnande (2018)

- restbelopp svin- och fjäderfägårdarna: cirka 50 %
- nöt-, får- och getgårdarna: 1.7–31.12.2018
- första utbetalningsdag 13.6.2019

​Juni ​Miljöavtal (2014–2020):
- tran-, gås- och svanåkrar (Ansökan om utbetalning år 2018)
​- restbelopp, utbetalningsprocent 15 % 
- första utbetalningsdag 13.6.2019
Juni

EU:s nötdjursbidrag (2018):
- bidrag för mjölkkor
- bidrag för nötkreatur

​- restbelopp
- perioden 16.9–31.12.2018
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Juni ​EU:s får- och getbidrag (2018):
- bidrag för tackor
- bidrag för hongetter
- bidrag för slaktlamm och slaktkillingar
- utbetalningsprocent 100 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Stöd till unga jordbrukare (EU) (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
Juni ​Grundstöd och förgröningsstöd (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019
​Juni ​Bidrag för jordbruksgrödor (2018) ​- restbelopp, utbetalningsprocent 5 %
- första utbetalningsdag 18.6.2019

Produktionsstöd för mjölk (område C) betalas ut månatligen.

Sidan har senast uppdaterats 10.1.2024