Stödsammandrag

Stödsammandraget får du från jordbrukarnas webbtjänst Vipu. Sammandraget innehåller uppgifter om beloppen av jordbrukarstöd som betalts till din gård samt om eventuella återkrav, utmätningar, förpantningar och ytterligare påföljder. Du får sammandraget från menyn Gård i punkten Betalningshändelser. Uppgifterna syns i Viputjänsten genast när stödet är utbetalt.

Från och med 2020 postar Livsmedelsverket inte längre några sammandrag över de jordbrukarstöd som betalats ut året innan. Vid behov kan du be landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun om de uppgifter som ingår i stödsammandraget.

Sidan har senast uppdaterats 18.2.2020