Strategi

Livsmedelsverkets verksamhetsidé:
Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan

Livsmedelsverkets strategiska effektivitetsmål: 

  • positiv kundupplevelse
  • hållbar och högklassig matproduktion
  • konkurrenskraftig inhemsk livsmedelsproduktion
  • förbättrat välbefinnande för djuren och fortsatt hög nivå på livsmedelssäkerheten samt fortsatt god djur- och växthälsa
  • livskraftig landsbygd
  • förbättrade förutsättningar för export av livsmedel.

 

Sidan har senast uppdaterats 5.12.2018