Strategi och värderingar

Ansvarsfull mat – ett gott liv

 

Titta på den halvannan minutlånga videon om Livsmedelverkets strategi som räcker 1.37 min (videotextning).

 

Livsmedelsverket främjar människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraftighet och utvecklar datasystem. Livsmedelsverkets strategi definierar verksamhetens huvudmål. Visionen om Ansvarsfull mat – ett gott liv pågår till år 2030.

Enligt uppdragsbeskrivningen Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan uppnår Livsmedelsverket inte målen ensamt, utan tillsammans med kompanjonerna. Verket arbetar tillsammans med samarbetspartnerna både i hemlandet och internationellt. Samarbetet utgörs av informationsutbyte och delning av erfarenheter, utveckling av nya idéer och upprätthållande av förståelse för förändringar i verksamhetsmiljön. 

Livsmedelsverkets mål består av tre effektivitetsmålsättningar och tre möjliggörarmålsättningar.

Effektivitetsmålsättningarna är:

  • Livskraftig inhemsk matproduktion och landsbygd
  • Friska och välmående djur och växter
  • Maten är säker och hälsosam.

Möjliggörarmålsättningarna är:

  • Vi är kund- och serviceorienterade
  • Kunskap, forskning och teknologier betjänar kunderna och livsmedelssystemet
  • Vi lär och förnyar oss tillsammans

Våra värderingar utformar grunden för hur Livsmedelverket förväntas fungera inom arbetsgemenskapen och tillsammans med kunderna Våra gemensamma värderingar som styr verksamheten är:

  • Ömsesidig uppskattning
  • Öppenhet
  • Inriktning på lösningar

Livsmedelsverkets strategi utformades genom att lyssna på personalen, partnerna och kompanjonerna. Det förberedande arbetet utfördes med hjälp av nätverksverktyg och efter samtal om värderingarna med personalen.  Livsmedelsverkets strategi komplettera diskussionen om värderingarnas förverkligande och synligheten i vardagslivet fortsätter. 

Illustration av Livsmedelsverkets strategi.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 15.9.2022