Strategi

Illustration av Livsmedelsverkets strategi.


Verksamhetsidé

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan

Vision 2030

Ansvarsfull mat – ett gott liv

Värden

  • Ömsesidig uppskattning
  • Öppenhet
  • Inriktning på lösningar

Målsättningar

Målsättningarna i Livsmedelsverkets verksamhet inbegriper tre effektivitetsmålsättningar och tre möjliggörarmålsättningar.

Effektivitetsmålsättningar

  • Livskraftig inhemsk matproduktion och landsbygd
  • Friska och välmående djur och växter
  • Säker och hälsosam mat

Möjliggörarmålsättningar

  • Vi är kund- och serviceorienterade
  • Kunskap, forskning och teknologier betjänar kunderna och livsmedelssystemet
  • Vi lär och förnyar oss tillsammans

 

 

 

Sidan har senast uppdaterats 9.3.2021