Livsmedelsverkets videotextning

Säkerhet och konkurrenskraft tillsammans med livsmedelskedjan.

Vi på Livsmedelsverket

  • arbetar för säkerhet och kvalitet av livsmedel, för djurens hälsa och välfärd och för växtskyddet
  • stöder livsmedelsproduktionens och landsbygdens livskraft
  • utvecklar och upprätthåller informationssystem.

Vi verkar för

  • livskraftig inhemsk matproduktion och landsbygd
  • att djur och växter är friska och välmående
  • att maten är säker och hälsosam.

Vi är kund- och serviceorienterade, kunskap, forskning och teknologier betjänar kunderna och livsmedelssystemet, vi lär och förnyar oss tillsammans.

Våra värderingar är

  • Ömsesidig uppskattning
  • Öppenhet
  • Inriktning på lösningar

Ansvarsfull mat – ett gott liv.

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2021