Evenemang och utbildning

Livsmedelsverket anordnar evenemang och utbildningar för branchens yrkesverksamma. 

Evenemang och utbildningar på svenska - se listan nedan.  Evenemang och utbildningar på finska -, se Koulutukset ja tapahtumat -sidan.

 

 

Sidan har senast uppdaterats 3.1.2023