Vipu – jordbrukarnas webbtjänst

VIPU-logo

Viputjänsten är en e-tjänst för jordbrukare, när du kan

 • uträtta ärenden elektroniskt och granska din egen gårds stödansökningsuppgifter och kartbilder
 • fylla i och lämna in ansökan eller bemyndiga en rådgivare att fylla i ansökan för din räkning
 • kontrollera och ändra gränserna för dina åkerskiftenanvända, se på uppgifter om basskiften och jordbruksskiften och utnyttja  kartfunktionerna
 • bläddra i betalningstransaktioner och skriva ut betalningsmeddelanden
 • bläddra i din gårds förbindelseuppgifter
 • göra ändringar i din gårds användarrättigheter
 • ändra delaktigas kontonummer, e-postadresser och telefonnummer.

Logga in till Viputjänsten

Se också: Vipumobilen är ett viktigt verktyg för jordbrukaren

Se också: Stödsammandrag

Inloggning och användarrättigheter

Du kan logga in i Viputjänsten med bläddringsrättigheter, men för att uträtta ärenden elektroniskt behöver du åtkomsträttigheter till e-tjänster. 

Logga in i Viputjänsten på adressen: https://vipu.ruokavirasto.fi. Identifiera dig till tjänsten med bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt personkort.

 • Om du identifierar dig med nätbankkoder, styrs du av systemet till bankens inloggningsfönster. Mer info om identifiering med bankkoder får du på bankens webbplats. Dina nätbankkoder används enbart för identifieringen, bankuppgifterna förmedlas inte till Viputjänsten.
 • Anvisningar om hur du använder mobilcertifikat får du på din egen mobiloperatörs webbplats eller på adressen mo­bii­li­var­men­ne.fi.
 • Om du loggar in med HST-kort ska du välja Identifieringskort och använda identifieringskortet och kortläsaren för att identifiera dig.

Ansökan om åtkomsträttigheter

Du kan söka och annullera åtkomsträttigheter med blankett 457. För en helt ny gård kan du ansöka om åtkomsträttigheter till e-tjänster med blankett 456.

Som primär odlare kan du också själv bemyndiga andra användare och återta behörigheter i avsnittet Åtkomsträttigheter i Vipus meny Gård.

Bemyndiga en annan person

Elektronisk ärendehantering förutsätter att en person bemyndigas att underteckna den elektroniska stödansökan för de andras räkning.  Vanligen är det den primära odlaren som har åtkomsträttigheterna till e-tjänster. I den elektroniska ärendehanteringen kan du bemyndiga till exempel en rådgivare att uträtta ärenden för din räkning. Mer information om att elektroniskt bemyndiga en rådgivare ingår i kapitel Ansökan om stöd i Ansökningsguide om åkerstöd.

Du kan själv uppdatera följande kontaktuppgifter i Viputjänsten:

 • Kontaktspråk
 • Postadress, ifall du vill att landsbygdsadministrationen skall använda en annan adress än den som finns i befolkningsdatasystemet
 • E-postadress
 • Telefonnummer (numret bör vara till en mobiltelefon till vilken det går att motta textmeddelanden)
 • Information som berättar ifall dina kontaktuppgifter får överlåtas för marknadsföringsändamål eller för rådgivande ändamål
 • Bankkontonummer till vilket ditt ansökta stöd utbetalas

Vipuanvisning: Uppdatering av kontaktuppgifter i Viputjänsten

När det gäller e-tjänster och användning av Viputjänsten kan du kontakta ditt eget samarbetsområdes eller NTM-centrals expert på elektronisk stödansökan som hjälper dig i frågor som rör åtkomsträttigheter, användning av tillämpningen och insändande av ansökningar. Du tar kontakt genom att klicka på punkten Användarstöd i Viputjänsten. På skärmen öppnas en kontaktsida där du kan välja om du vill ha hjälp via e-post eller per telefon.

Skärmdump från ViputjänstenBild 1: Nederst på sidan i punkten Användarstöd hittar du kontaktuppgifterna till din kommun eller din NTM-central.

Ta kontakt

Leta fram ditt samarbetsområde

Vi rekommenderar att du använder tillämpningen med webbläsarna Goog­le Chrome eller Mozilla Fire­fox.  Det är skäl att tömma webbläsarens cacheminne innan du loggar in i Viputjänsten. Kontrollera i webbläsarens inställningar att pop up-fönster är tillåtna. Tillåt användningen av kakor (cookies). Tillämpningen fungerar bäst med de vanligaste webbläsarna och deras nyaste versioner. 

När du använder kartor rekommenderar vi att du använder Vipu på en bordsdator eller en laptop.

För att skriva ut filer från tillämpningen behöver du ett läsprogram för pdf-filer, till exempel Adobe Acrobat Reader. Du kan ladda ner programmet gratis från Adobes webbplats.

När du loggar in i tillämpningen kan webbläsaren ge en varning om otillförlitligt datasäkerhetscertifikat. Bekräfta säkerhetsundantaget och ladda ner det certifikat som webbläsaren föreslår till datorn, så öppnas Viputjänstens inloggningssida.

Mer information

 • 12. juni 2024

  Driftsavbrott i Viputjänsten 19.6

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk den 19 juni 2024. Avbrottet beror på en uppdatering av Viputjänsten. Avbrottet hindrar åtkomst till Viputjänsten. Det kan också förekomma störningar i…

  Driftsavbrott i Viputjänsten 19.6
 • 17. maj 2024

  Driftsavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster från och med 24.5. kl 16.15

  Livsmedelsverkets e-tjänster är ur bruk från och med fredag 24.5 kl. 16.15. Orsaken till driftsavbrottet är underhåll av datasystemen. E-tjänsterna kan användas som normalt senast måndag 26.5 kl. 8.…

  Driftsavbrott i Livsmedelsverkets e-tjänster från och med 24.5. kl 16.15
 • 25. april 2024

  Driftsavbrott i Viputjänsten 2.5.2024

  Livsmedelsverkets Viputjänsten är ur bruk den 2 maj 2024. Avbrottet beror på en uppdatering av Viputjänsten. Avbrottet hindrar åtkomst till Viputjänsten. Det kan också förekomma störningar i…

  Driftsavbrott i Viputjänsten 2.5.2024
Sidan har senast uppdaterats 14.12.2023