Vipumobilen är ett viktigt verktyg för jordbrukaren

Det är viktigt att jordbrukaren och förvaltningen utbyter aktuell information. Som hjälp för att hålla kontakten har jordbrukarna en mobilapp, Vipumobilen. Appen är i fortsättningen ett verktyg för varje jordbrukare som ansöker om stöd.

Observera väl att ansökningar och anmälningar för jordbrukarstöd fortfarande göras i Viputjänsten.

Vipumobilen innehåller viktiga funktioner med vilka du kan följa med hur stödvillkoren uppfylls på dina jordbruksskiften och planera de åtgärder som ska utföras på dem. Applikationen kompletterar Viputjänsten, men ersätter den inte. Du ansöker fortfarande om stöd i Viputjänsten, men i Vipumobilen får du snabbt veta om det upptäcks motstridigheter i din ansökan i jämförelse med satellitbilderna. Med appen kan du ta foton av skiftena och skicka dem till förvaltningen.

Var hittar man Vipumobilen?

Du kan ladda ner Vipumobilen avgiftsfritt i appbutikerna Google Play eller App Store utan avgift.

Appen har fyra delar: Utbetalningar, Uppdrag på din gård, Skiftesuppgifter och Foton.

 • I delen Utbetalningar visas uppgifter om de stöd som betalats till din gård per kalenderår.
 • I delen Uppdrag på din gård syns öppna och stängda begäranden om utredning. När du svarar använder du dig av fotografier där den exakta platsen där fotot är taget sparas.
 • I delen Skiftesuppgifter kan du granska uppgifterna om bas- och jordbruksskiften på din gård från och med 2017. Du ser också de viktigaste uppgifterna om dina skiften.
 • I delen Foton kan du ta foton på önskade objekt, till exempel för dokumentering. Fotona sparas i Vipumobilen för eventuella senare behov.

Du kan logga in i appen me bankkoder eller mobilcertifikat. Efter första inloggningen kan du även ta i bruk biometrisk identifikation.

Appen kan användas med gårdens behörigheter att sköta ärenden. Du kan till exempel ge en släkting, en person som är delaktig i din gård eller en rådgivare fullmakt att använda appen. Gör befullmäktigandet i Viputjänsten.

Håll Vipumobilen uppdaterad

Den nyaste versionen av Vipumobilen är 1.1.9. Versionen publicerades 7.6.2024.

Så här kontrollerar du om du har den senaste versionen

Kontrollera versionen i Vipumobilen

Klicka på profilikonen uppe till höger på Vipumobilens förstasida. Ikonen öppnar fliken Profil. Du ser versionens nummer på flikens nedersta rad.

Kontrollera versionen i appbutiken

Gå till Google Play- eller App Store -appbutikerna. Sök Vipumobil-appen i butiken. Om du inte har tillgång till den senaste versionen föreslår appbutiken en uppdatering av Vipumobilen.

Ge respons om appen

Du kan ge oss respons eller utvecklingsförslag om Vipumobilen.

Motsvarar inte satellituppföljningens observation situationen på åkern? Ge uppgifter om situationen med hjälp av responsblanketten och hjälp oss att utveckla satellituppföljningens analys

Anvisningsvideor

Frågor och svar om Vipumobilen

Vilken programversion ska finnas i telefonen för att Vipumobilen ska fungera?

Android 8 på Android-enheter och Apple iOS 15.7.2 på Apple-enheter.

Vad mer krävs av telefonen?

Kamera, GPS-sensor, kompassensor och Internetuppkoppling. I vissa smarttelefonmodeller har kompassen ersatts med en SAR-sensor. Vipumobilens bildfunktion stöder inte användningen av dessa.

Vilket koordinatsystem använder Vipumobilen?

Vipumobilen använder koordinatsystemet WGS84.

Räcker telefonens minne till för att ladda ner appen?
Vipumobilen är till storleken en liten applikation. Den sparar inga betydande mängder information i telefonen eller någon annan terminal. Det är ändå skäl att kontrollera hur mycket ledigt minne enheten har innan du laddar ner appen.

Fungerar Vipumobilen också på en surfplatta?

Vipumobilen fungerar på Android-/iOS-surfplattor, men appens bildstorlek är densamma som i telefonen, vilket gör att det blir svart längs kanterna på skärmen. Surfplattan ska ha internetanslutning och en GPS-sensor för att bildtagningsplatsen ska kunna verifieras.

Jag kan inte logga in i Vipumobilen även om det går att logga in i Viputjänsten. Vad gör jag och hur kan jag anmäla ett problem?

1) Kontrollera att du har den senaste versionen av Vipumobilen på din telefon. På inloggningsskärmen visas ett meddelande om nyare versioner finns tillgängliga.

2) Kontrollera att du är antingen den primära jordbrukaren på någon gårdsbruksenhet eller att du har rätt att uträtta ärenden för någon gård via fullmakt.

3) Försök logga in på nytt. Det kan förekomma korta avbrott i inloggningstjänsten eller internetuppkopplingen. Prova om du kan logga in på andra tjänster som använder suomi.fi-identifikation (t.ex. vipu.ruokavirasto.fi eller MinSkatt) på en dator eller en annan mobil enhet.

4) Om det fortfarande inte går att logga in, ta bort appen helt från telefonen och installera appen på nytt i appbutiken.

 • I inloggningstjänsten används kakor för att göra det möjligt att logga in. Om man tar bort och installerar om appen töms kakorna och även andra tillfälliga uppgifter i appen raderas. Mer information om detta https://www.suomi.fi/anvisningar-och-stod/identifikation/hjalp-vid-problemsituationer. Tillåt webbkakor om tjänsten frågar det.
 • Försäkra dig också att den förvalda webbläsartillämpningen på din apparat är uppdaterad.

Kolla tips från anvisningsvideon om inloggning och användning av appen. Du får också stöd av landsbygdsnäringsmyndigheten i ditt samarbetsområde, se kontaktuppgifter.

Du kan anmäla om problem med Vipumobilen du observerat med hjälp av responsblanketten (webropol.fi).

Kan man logga in i Vipumobilen med ansikts- eller fingeravtrycksidentifiering?

Ja du kan ta funktionen i bruk. Läs mera under punkten Hur tar jag i bruk biometrisk identifiering?

Döljer det sig en datasäkerhetsrisk i Vipumobilen? Kan någon kapa min telefon?
För att använda Vipumobilen krävs stark autentisering. Du kommer åt uppgifterna om din egen gård i appen på samma sätt som i Viputjänsten. Ingen utomstående tar kontakt med Vipumobilen, utan appen frågar själv Livsmedelsverkets skyddade servrar om de uppgifter som behövs för att använda appen. Utomstående kan alltså inte försöka attackera Vipumobilen.

Vad händer om nätet inte fungerar vid ett skifte som jag ska fotografera?
Vipumobilen har en offlinefunktion. Den gör det möjligt att ta ett foto även om nätuppkopplingen inte kan användas på skiftet i fråga. Fotot sparas i gårdens uppgifter i det skede då enheten kopplar upp sig till nätet efter inloggningen. Du kan dock endast öppna begäran om utredning när du har nätuppkoppling.

Vad händer om GPS:en avviker med 100 meter?
Användningen av Vipumobilen koncentreras till platser utomhus där lokaliseringen är exaktare än inomhus. Vanligen behöver du ta foton på åkrar, där till exempel trädkronornas inverkan på signalen är liten. Därför kan vanliga smarttelefoner under normala förhållanden uppnå tillräcklig noggrannhet vad gäller platsen där bilden ska tas. Kom ihåg att även kontrollera att du har i användning appens färskaste version och att din apparats operativsystem är uppdaterat.

Var ser jordbrukaren uppgifterna i Vipumobilen om telefonen går sönder?

Alla uppgifter i Vipumobilen sparas i förvaltningens databas. I databasen sparas också alla bilder som tagits med Vipumobilen, även om de inte har bifogats begäran om utredning. När användaren laddar ner Vipumobilen på en ny telefon och loggar in i appen visas alla tidigare uppgifter i appen.

Ersätts Viputjänsten av Vipumobilen?
Tills vidare ersätter Vipumobilen inte Viputjänsten som används på datorn. I framtiden utvecklas Vipumobilen så att den får allt fler av samma egenskaper som Viputjänsten. Framöver är det möjligt att Vipumobilen till stor del ersätter Viputjänsten.

Vem kan jag kontakta om det uppstår problem med användningen av Vipumobilen?

Kontakta i första hand landsbygdsnäringsmyndigheten i din kommun.

Jag fyller själv i stödansökan, men äger ingen smarttelefon. Kan jag ge någon annan fullmakt att sköta ärenden i Vipumobilen?
Ja, det kan du. Alla som har rätt att uträtta ärenden på gården kan använda Vipumobilen.

Om du vill att en person som ännu inte har behörighet att uträtta ärenden ska använda Vipumobilen, kan gårdsbruksenhetens primära jordbrukare ge en fullmakt.

Samma fullmakt omfattar också uträttande av ärenden i Viputjänsten.

Rådgivaren fyller i min ansökan också i fortsättningen. Kan jag ändå själv sköta begäran om utredning som skickas via Vipumobilen?
Ja, det kan du.

Hur vet jag att en begäran om utredning har kommit till Vipumobilen?

Du får alltid ett sms när en ny begäran om utredning av satellituppföljningen skickas till dig.  Sms:et skickas till den primära jordbrukarens mobiltelefonnummer. Se till att mobilnumret är uppdaterat i Viputjänsten.

Vipumobilen meddelar ännu inte separat om en begäran om utredning, men den funktionen kommer att införas senare.

Du får inget meddelande om begäran om utredning via e-post eller i Viputjänsten.

Vart kommer begäran om utredning om jag inte äger en smarttelefon?

Du får information om begäran om utredning per sms. Du kan endast svara på det med ett foto som innehåller geoinformation via Vipumobilen.   Du ansvarar själv för att uppgifterna i din ansökan är korrekta även om du inte äger en smarttelefon. Om du inte äger en smarttelefon kan du till exempel ge en släkting fullmakt att använda Vipumobilen.

Skulle det vara möjligt att skicka ett sms om begäran om utredning till alla som har fullmakt för att uträtta ärenden? Även att skicka ett sms när begäran om utredning har godkänts eller avslagits skulle behövas.

Det är tyvärr inte möjligt. Den primära jordbrukaren på gårdsbruksenheten ansvarar för hantering av ärenden som gäller gårdsbruksenheten.

Kan ett sms i anslutning till begäran om utredning skickas till någon annan än den primära jordbrukaren?

Sms:et går alltid till den primära jordbrukaren som sköter gårdsbruksenhetens kontakter med förvaltningen. Den primära jordbrukaren kan efter att ha fått kännedom om detta hänvisa den fullmäktige att hantera begäran om utredning.

Vipumobilen fungerar med samma rättigheter som stödansökan i Vipu. Användare som kan returnera gårdens stödansökan kan se gårdens uppgifter i Vipumobilen och svara på begäran om utredning.

Kan jordbrukaren svara på begäran om utredning genom att be inspektören att komma till platsen för att titta på ett otydligt skifte?

Nej.

Kan begäran om utredning hanteras helt och hållet via rådgivaren/biträdet?

Du kan fråga din egen rådgivare.

Kan man använda Neuvo-pengar när man använder en smarttelefon för att fotografera jordbrukarens åker?

Neuvo-pengar kan inte användas för detta. Bildtagningen kan inte påvisas medföra direkt rådgivande nytta.

Kan jag överföra uppgifter från odlingsplaneringsprogram till Vipumobilen?
Uppgifterna i odlingsplaneringsprogram kan tills vidare inte överföras eller användas direkt i Vipumobilen. I Vipumobilen kan du dock se de ansöknings- och skiftesuppgifter som skickats från odlingsplaneringsprogram vid ansökan om åkerstöd, när du har skickat in din ansökan.

Vilka konsekvenser får det för jordbrukaren om han eller hon inte har en smarttelefon och inte heller skaffar en sådan? Vad händer om jordbrukaren inte reagerar på begäran om utredning?

Man behöver inte reagera på begäran om utredning. Då står förvaltningens tolkning av huruvida stödvillkoren har iakttagits i fast.

Hur säkerställer man var ett foto är taget?
Fotots äkthet säkerställs med hjälp av den geoinformation och tidpunkt som sparats på fotot.

Måste jag fotografera alla mina skiften varje år?
Det måste du inte. Bara de skiften för vilka du får en begäran om utredning.

Då du på skiftet har utförts odlingsåtgärder eller före du åker ut och bearbetar ett skifte som du anmält med växttäcke kan du om du vill ta en bild av skiftet. Härmed kan du använda bilden om du i ett senare skede får för skiftet en begäran om utredning. Kontrollera förfallodatumen som hör ihop med att ta bilder även från villkoren för stödet du söker

Hur mycket utrymme tar bilderna på Vipumobilen?

Bilderna tar inte särskilt stort utrymme på telefonen eller i Vipumobilappen. Med tanke på bildernas användbarhet och läsbarhet är det dock bra att endast spara de viktiga bilderna.

Kan jag besvara en begäran om utredning med ett foto taget med vanlig kamera?
Du kan endast besvara begäran om utredning med foton tagna med Vipumobilen. Det väsentliga är fotografiets geoinformation och dess riktighet som säkerställs i Vipumobilen. Fotot av slåttern ska vara taget senast den 30 augusti.

Kan man svara på begäran om utredning med en bild som tagits tidigare med Vipumobilen?

Ja, det kan man. Bilden ska tas med Vipumobilen på ett sätt som gör att den uppfyller kriterierna:

 • bilden ska vara inne i jordbruksskiftet (gå 5–10 meter in i skiftet).
 • Vipumobilen vägleder i valet av bildvinkel och påpekar också om bilden är överexponerad eller för mörk.

Bilder som tagits tidigare kan till exempel ha med verifiering av jordbruksverksamhet (slåtter, bete, sådd), växttäcke vintertid eller en åtgärd på fågelåker att göra.  Det rekommenderas att man tar bilder med anknytning till jordbruksverksamheten och växttäcke vintertid 10–20 meter innanför jordbruksskiftet.

Kan man ta bilder med Vipumobilen om det inte är någon internetuppkoppling på skiftet?

Vipumobilen fungerar begränsat utan internetuppkoppling. Man kan ta bilder utan internetuppkoppling och uppgifterna om skiftets position visas på bilden genom positionering. För att logga in krävs dock internetuppkoppling. Inloggningen gäller i tre timmar.

Syns ett foto som jag tagit med Vipumobilen någon annanstans i min smarttelefon?
Du kan själv bestämma var fotona sparas i Vipumobilens profil. På så sätt kan du också spara ett foto som du tagit med Vipumobilen i din telefon och också använda den som vilket annat foto som helst.

Ser förvaltningen utan begäran om utredning bilder som tagits med Vipumobilen?

Nej, endast de bilder som lagts till i begäran om utredning visas.

Jag oroar mig över tanken att någon annan kan komma åt fotografierna. Är det möjligt att fotona läcker ut?
Alla foton som tagits via Vipumobilen sparas i gårdens uppgifter på Livsmedelsverkets server. Endast personer som också i övrigt kan granska gårdens uppgifter i Viputjänsten har tillgång till fotona. Vipumobilen är inte i kontakt med andra än myndigheternas servrar, så via appen kan fotona inte läcka ut till utomstående.

Om du använder Vipumobilen med en Androidenhet kan du ge appen tillgång till att använda enhetens fotogalleri. Därefter sparas de foton du tagit med Vipumobilen också på din enhet.

Hur ska jag göra, om det inte går att ta en bild?

Om läget inte lokaliseras till skiftet, prova telefonens egen kartapplikation. Om läget inte heller lokaliseras i den, försök ta bilden på nytt senare.

Om det inte går att skicka bilden,

 1. försök hitta en bättre internetuppkoppling och skicka bilden på nytt. Begäran om utredning sparas som halvfärdig.
 2. försök ta en fribild och bifoga den till begäran om utredning. Försök därefter skicka svaret på nytt.

Om du vet att det finns en svag internetuppkoppling vid skiftet som begäran om utredning gäller, lönar det sig att logga in i Vipumobilen redan innan du går till skiftet.

Du kan nu ta i bruk biometrisk identifiering i mobilappen för jordbruksstöd, Vipumobilen.

Beroende på enheten används både identifiering med fingeravtryck och ansiktsigenkänning. Det går nu även att logga in med skärmupplåsningskod eller skärmupplåsningsmönster. Funktionen togs i bruk i version 1.1.6 av Vipumobilen som publicerades 12.2.2024.

Det går även fortfarande att identifiera sig med nätbankskoder.

Gör så här om du vill ta i bruk biometrisk identifiering i Vipumobilen, anvisning för Android-enheter

 1. Om du vill använda biometrisk identifering i Vipumobilen, ska du först ta den i bruk via smartenhetens inställningar. Biometrisk identifiering är enhetsspecifik. Spara den biometriska identifierare du önskar, exempelvis fingeravtryck eller ansiktsigenkänning enligt enhetens anvisningar. Du kan hantera de biometriska identifierarna via enhetens inställningar: Inställningar > Datasäkerhet och dataskydd > Biometrisk information.
 2. Se till att enhetens operativsystem och appar har de senaste uppdateringarna. Vipumobilens biometriska identifiering utnyttjar Google-kontot och webbläsaren Google Chrome. För att den biometriska identifieringen ska fungera ska webbläsaren Chrome vara inställd som enhetens standardwebbläsare och uppdaterad till den nyaste versionen. Kontrollera standardwebbläsaren via enhetens inställningar: Inställningar > Applikationer > Välj standardinställningar > Webbläsarapplikation > Välj Chrome som standardwebbläsare.
  Du kan kontrollera applikationens version genom att hämta uppgiter om Chrome-webbläsaren från Play-butiken. Om Uppdatera-knappen är synlig, ska du uppdatera.
 3. I Play-butiken kan du också försäkra dig om att din enhet har den senaste versionen av Vipumobilen. Om knappen visas ska du välja Uppdatera. Öppna därefter Vipumobilen och logga in med dina nätbankskoder.
 4. När du har uppdaterat till Vipumobilens nyaste appversion, föreslår appen ibruktagande av biometrisk identifiering första gången du loggar in. Om du först väljer Ignorera, kan du ta identifieringen i bruk senare via Vipumobilens Profil-avsnitt. Om du genast vill ta i bruk biometrisk identifiering eller identifiering med PIN-kod ska du välja Använd.
 5. Appen styr dig att skapa en nyckelkod med hjälp av ditt Google-konto, på basis av vilket Vipumobilen har rätt att använda din biometriska identifierare eller din smartenhets skärmupplåsningskod som stark identifieringsmetod. Välj Fortsätt.
 6. Först frågar appen huruvida skärmlåsning ska användas för identiferingen. Välj Avbryt om du inte vill använda skärmlåsning för identifiering i Vipumobilen. Då tas den biometriska identifieringsmetod som du har sparat på din enhet i bruk. Om du hellre än fingeravtryck eller ansiktsigenkänning vill använda skärmupplåsningskoden, välj Använd skärmlåsning. Därefter ber dig appen om skärmupplåsningskoden.
 7. Appen frågar dig om du tillåter fortsatt inloggning i Vipumobilen. Välj Fortsätt. Observera att om du inte går vidare inom cirka 20 sekunder, går appen tillbaka till inloggningsfönstret.
 8. Den biometriska identifieringen har nu tagits i bruk. Vid nästa inloggning ska du välja Logga in, varefter du kan välja nyckelkoden direkt och ge den biometriska identifieraren. Om du hellre vill logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat än med en biometrisk identifierare, ska du välja Elektronisk identifiering.
 9. Vad händer om du vill ta bort de biometriska identifieringsuppgifterna från enheten? De biometriska identifieringsuppgifterna lagras på din enhet. Du kan hantera dem via enhetens inställningar: Insträllningar > Datasäkerhet och dataskydd > Biometrisk information. Den åtkomstnyckel som Vipumobilen använder lagras i den molntjänst som används av enheten. Du kan hantera de åtkomstnycklar du har lagrat på följande sätt. Android-enheter: Inställningar > Google > Upprätthåll ditt Google-konto > Lösenord > Vipumobiili.fi. Du kan nu redigera åtkomstnycklarna eller radera dem.

Se anvisningsvideon (YouTube)

Gör så här om du vill ta i bruk biometrisk identifiering i Vipumobilen, anvisning för iOS-enheter

 1. Om du vill använda biometrisk identifering i Vipumobilen, ska du först ta den i bruk via smartenhetens inställningar. Biometrisk identifiering är enhetsspecifik. Spara den biometriska identifierare du önskar, exempelvis fingeravtryck eller ansiktsigenkänning enligt enhetens anvisningar. Du kan hantera de biometriska identifierarna via enhetens inställningar.
 2. Se till att enhetens operativsystem och appar har de senaste uppdateringarna. Vipumobilens biometriska identifiering utnyttjar iCloud-kontot och webbläsaren. För att den biometriska identifieringen ska fungera ska webbläsaren vara uppdaterad till den nyaste versionen. Du kan kontrollera applikationens version genom att hämta uppgiter om webbläsaren från Appbutiken. Om Uppdatera-knappen är synlig, ska du uppdatera.
 3. I Appbutiken kan du också försäkra dig om att din enhet har den senaste versionen av Vipumobilen. Om knappen visas ska du välja Uppdatera. Öppna därefter Vipumobilen och logga in med dina nätbankskoder.
 4. När du har uppdaterat till Vipumobilens nyaste appversion, föreslår appen ibruktagande av biometrisk identifiering första gången du loggar in. Om du först väljer Ignorera, kan du ta identifieringen i bruk senare via Vipumobilens Profil-avsnitt. Om du genast vill ta i bruk biometrisk identifiering eller identifiering med PIN-kod ska du välja Använd.
 5. Appen styr dig att skapa en nyckelkod med hjälp av ditt iCloud-konto, på basis av vilket Vipumobilen har rätt att använda din biometriska identifierare eller din smartenhets skärmupplåsningskod som stark identifieringsmetod. Välj Fortsätt.
 6. Först frågar appen huruvida skärmlåsning ska användas för identiferingen. Välj Avbryt om du inte vill använda skärmlåsning för identifiering i Vipumobilen. Då tas den biometriska identifieringsmetod som du har sparat på din enhet i bruk. Om du hellre än fingeravtryck eller ansiktsigenkänning vill använda skärmupplåsningskoden, välj Använd skärmlåsning. Därefter ber dig appen om skärmupplåsningskoden.
 7. Appen frågar dig om du tillåter fortsatt inloggning i Vipumobilen. Välj Fortsätt. Observera att om du inte går vidare inom cirka 20 sekunder, går appen tillbaka till inloggningsfönstret.
 8. Den biometriska identifieringen har nu tagits i bruk. Vid nästa inloggning ska du välja Logga in, varefter du kan välja nyckelkoden direkt och ge den biometriska identifieraren. Om du hellre vill logga in med nätbankskoder eller mobilcertifikat än med en biometrisk identifierare, ska du välja Elektronisk identifiering.
 9. Vad händer om du vill ta bort de biometriska identifieringsuppgifterna från enheten? De biometriska identifieringsuppgifterna lagras på din enhet. Du kan hantera dem via enhetens inställningar: Insträllningar > Datasäkerhet och dataskydd > Biometrisk information. Den åtkomstnyckel som Vipumobilen använder lagras i den molntjänst som används av enheten. Du kan hantera de åtkomstnycklar du har lagrat på följande sätt i iOS-enheter: Inställningar > Lösenord > Vipumobiili.fi. Du kan nu redigera åtkomstnycklarna eller radera dem.

Hur fungerar biometrisk identifiering?

Möjlighet till inloggning med biometriska identifierare har redan länge erbjudits i exempelvis bankernas mobilappar. Mobilappens inloggningsfunktion kommunicerar då med den fingeravtrycks- eller ansiktsigenkänningsfunktion som har lagrats på enheten. Användaren ser detta som en prompt att röra vid fingeravtryckssensorn eller visa ansiktet för kameran.

I Vipumobilens biometriska identifiering används den nya keypass-metoden, som förutsätter ännu starkare identifiering av användaren än hittills.

Vad ska användaren göra?

Användare av Vipumobilen ska lagra både sin biometriska identifierare på enheten och registrera en unik nyckelkod för den i den molntjänst som erbjuds av enhetens operativsystem. I praktiken skapar nyckelkoden en tillförlitlig länk mellan Vipumobilen, användarens enhet och den biometriska identifierare som har lagrats på den.

Användaren ser detta som en prompt att skapa en nyckelkod i samband med ibruktagandet av den biometriska identifieringen. Appen styr skapandet av nyckelkoden. Nyckelkoden lagras i den molntjänst som enheten använder. Informationen lagras inte på Livsmedelsverkets eller Vipumobilens servrar.

Android-användare behöver ett Google-konto för att skapa en biometrisk identifierare. Användaren ska vara inloggad på sitt Google-konto.

iOS-användare behöver ett Apple iCloud konto. iOS-användare kan också dra nytta av tjänsten Strongbox, som lagrar nyckelkoden lokalt på enheten.

 

Sidan har senast uppdaterats 21.6.2024