Responsblankett: Hjälp oss att utveckla satellituppföljningen

Fyll i följande blankett ifall resultatet av satellituppföljningen inte motsvarar förverkligade åtgärder på åkern. Uppgifterna används för utveckling av satellituppföljningens analyser.

Observera att vi inte svarar på frågor som anlänt med denna blankett. Med denna blankett kan du inte göra ändringar i ansökan om åkerstöd. Du skall svara på begäran om utredning som du fått i Vipumobilen fastän du lämnar in denna blankett. Om du har frågor berörande satellituppföljningen eller begäran om utredning ta då kontakt till landsbygdsnäringsmyndigheten i din egen kommun.

Responsblankett: Hjälp oss att utveckla satellituppföljningen

Satellituppföljningens begäran om utredning grundar sig på analyser som är gjorda av artificiell intelligens. Livsmedelsverket utvecklas satellituppföljningens analyser exempelvis genom att jämföra resultatet med observationer som är utförda i terrängen. Observationer från terrängen görs i huvudsak av NTM-centralerna men även jordbrukarna kan hjälpa till att förbättra på analysresultatens noggrannhet och minska på onödiga begäran om utredning.

Satellituppföljningen fungerar inte i realtid utan fungerar med några veckors fördröjning. Exempelvis ett skifte som har slåtts för en vecka sedan syns nödvändigtvis inte ännu på bilderna. Begäran om utredning kan försvinna från Vipumobilen då de nyaste analyserna av satellitbilderna uppdateras eller noggrannheten av begäran om utredning justeras. Det lönar sig ändå att ta en bild för molnighet kan exempelvis inverka så att utförda åtgärder inte ens syns på de nyaste bilderna.

Sidan har senast uppdaterats 22.8.2023