Förordning om avskogningsfria produkter (EUDR)

EU förpliktigar verksamhetsutövarens att bekämpa avskogning

EUDR_.jpg

Syftet med förordningen är att minimera EU:s bidrag till avskogning och skogsförstörelse på global nivå samt minska EU:s bidrag till utsläpp av växthusgaser.

Förordningen gäller följande varor och produkter:

soja, oljepalm, kaffe, kakao, gummi, nötkreatur och trä samt produkter som innehåller eller består av dessa produkter, såsom choklad, möbler, läder, däck till fordon, förpackningar, tryckalster och andra relaterade produkter. Se en omfattande lista (Eur-lex).

I förordningen åläggs aktörerna att kontrollera att de produkter som släpps ut på marknaden i EU och exporteras från EU överensstämmer med förordningen. Aktören skall ha ett system för tillbörlig aktsamhet (DD-system) på grundval av vilket de kontroller som krävs har genomförts.

Produkterna skall vara:

  • Fria från avskogning, dvs. producerad på mark som inte har varit föremål för avskogning sedan den 31 december 2020;
  • träprodukter får inte leda till att skogsstatusen försämras i enlighet med tillämplig lagstiftning i produktionslandet och
  • en försäkran om tillbörlig aktsamhet.

Läs mera: Förordning (EU) 2023/1115

Klicka för att få tillgång till Europeiska kommissionens vanliga frågor om avskogningsförordningen.