Hygienpass

Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten

kadet.png

De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha kunskaper i att hantera livsmedel tryggt och hygieniskt. Hygienpass krävs av person som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Läs mera: Vem behöver ett hygienpass?

Läs mera: Bilda ett livsmedelsföretag och egenkontroll

 

Servicenummer öppet på tisdagar kl. 9–12. 

Är du en hygienpasstestare? Kontakta oss i första hand via Hygienpass-datasystemet.

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. E-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information eller andra känsliga ämnen eller dokument ska skickas till Livsmedelsverket via Turvaviesti-tjänsten. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Aktuellt

19. juni 2024

Korrekta svar gavs till deltagarna i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri och för grov förfalskning

Helsingfors hovrätt har den 7 juni 2024 meddelat en dom om grov förfalskning mot en person, som deltagit i anordnandet av hygienpasstester i Vanda mellan 2015 och 2018. Hygienpasstesterna var tester i…

Korrekta svar gavs till deltagarna i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri och för grov förfalskning

17. maj 2024

Hygienpasset ändras i juni – fullständigt namn och personbeteckning på passet

Från och med den 10 juni 2024 beviljar hygienpasstestare som är godkända av Livsmedelsverket hygienpass med ditt fullständiga namn och finska personbeteckning. Om personen inte har en finsk…

Hygienpasset ändras i juni – fullständigt namn och personbeteckning på passet

11. april 2024

Redan 1,5 miljoner hygienpass i Finland

Redan 1,5 miljoner finländare har ett hygienpass enligt det hygienpass-system som Livsmedelsverket koordinerar. Kunskaperna om livsmedelshygienen som krävs i arbetet med livsmedel och om hur maten…

Redan 1,5 miljoner hygienpass i Finland

Man kan använda bilden av Livsmedelsverkets modell för hygienpass ENDAST på följande sätt:

  1. man bör göra en länk direkt till modellbilden av hygienpass på Livsmedelsverkets webbplats ELLER
  2. man får ENDAST använda modellbilden av hygienpass (kort eller pappersintyg) som är på Livsmedelsverkets hemsida.

Modellbilder av Livsmedelsverkets hygienpass får inte redigeras. Användningen av andra bilder av Livsmedelsverkets hygienpass är förbjuden.

Modellbilderna