Hygienpass

Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten. De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha kunskaper i att hantera livsmedel tryggt och hygieniskt.

För ytterligare information, gå till Livsmedelsverkets kundservice hygienpass:

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. E-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information eller andra känsliga ämnen eller dokument ska skickas till Livsmedelsverket via Turvaviesti-tjänsten. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Livsmedelsverkets hygienpass: användningen av modellbilden

Man kan använda bilden av Livsmedelsverkets modell för hygienpass ENDAST på följande sätt:

  1. man bör göra en länk direkt till modellbilden av hygienpass på Livsmedelsverkets webbplats ELLER
  2. man får ENDAST använda modellbilden av hygienpass (kort eller pappersintyg) som är på Livsmedelsverkets hemsida.

Modellbilder av Livsmedelsverkets hygienpass får inte redigeras. Användningen av andra bilder av Livsmedelsverkets hygienpass är förbjuden.

Modellbilderna

 

Aktuellt

Sidan har senast uppdaterats 23.11.2022