Hygienpass

Det finländska hygienpasset för livsmedelsbranschen har utarbetats för att främja livsmedelssäkerheten

kadet.png

De som arbetar i livsmedelsbranschen ska ha kunskaper i att hantera livsmedel tryggt och hygieniskt. Hygienpass krävs av person som arbetar i en livsmedelslokal och hanterar oförpackade, lättfördärvliga livsmedel.

Servicenummer öppet på tisdagar kl. 9–12.

Är du en hygienpasstestare? Kontakta oss i första hand via Frågebanken.

Observera att ett vanligt, oskyddat e-postmeddelande inte är datasäkert. E-postmeddelanden som innehåller konfidentiell information eller andra känsliga ämnen eller dokument ska skickas till Livsmedelsverket via Turvaviesti-tjänsten. Det går även att skicka stora bifogade filer med säker e-post i Turvaviesti.

Aktuellt

11. juli 2022

Hygienpass-kundservice har inte jour på sommaren 2022

Hygienpass-kundservice har inte jour 16.7. - 14.8.2022 (servicenummer och e-post  hygieniapassi@ruokavirasto.fi ).

Hygienpass-kundservice har inte jour på sommaren 2022

11. mars 2022

Korrekta svar gavs till deltagare i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri

Östra Nylands tingsrätt har den 11 februari 2022 meddelat en dom om grovt bedrägeri mot en person, som deltagit i anordnandet av hygienpasstester i Vanda mellan 2015 och 2018. Hygienpasstesterna var…

Korrekta svar gavs till deltagare i hygienpasstester - Översättningsbyråns ägare dömd för grovt bedrägeri

1. februari 2022

Trygg mat med hygienpass redan under 20 år

I år fyller det finländska hygienpasset inom livsmedelsbranschen 20 år. Fram till februari 2022 har det beviljats nära 1 358 000 hygienpass.  En stor grupp finländare har redan grundläggande kunskaper…

Trygg mat med hygienpass redan under 20 år

Man kan använda bilden av Livsmedelsverkets modell för hygienpass ENDAST på följande sätt:

  1. man bör göra en länk direkt till modellbilden av hygienpass på Livsmedelsverkets webbplats ELLER
  2. man får ENDAST använda modellbilden av hygienpass (kort eller pappersintyg) som är på Livsmedelsverkets hemsida.

Modellbilder av Livsmedelsverkets hygienpass får inte redigeras. Användningen av andra bilder av Livsmedelsverkets hygienpass är förbjuden.

Modellbilderna