Kontaktpersonerna för laboratorietjänster

Laboratorieenheter

  • direktör för laboratorietjänsterna och forskningen, överdirektör Janne Nieminen, telefon 050 463 9586
  • enhetschef för djurhälsodiagnostik Riikka Holopainen, telefon 050 439 3974
  • enhetschef för mikrobiologi Anna-Liisa Myllyniemi, telefon 040 028 7398
  • enhetschef för kemi Annikki Welling, telefon 040 481 2270 
  • enhetschef för växtanalys Elina Sieviläinen, telefon 040 848 6094

Undersökningar om livsmedel

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om livsmedel)

Undersökningar om djursjukdomar

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om djursjukdomar)

Undersökningar om foder

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om foder)

Undersökningar om gödsel

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om gödsel)

Undersökningar om växter

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om växter)

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Myndighets- och egenkontrollundersökningar utförs förutom i Livsmedelsverkets laboratorier även i laboratorier som Livsmedelsverket godkänt enligt lagstiftning.

Kontaktperson för godkännandet av myndighets- och egenkontrollaboratorier är överinspektör Taija Rissanen, telefon 050 574 6308.

Sidan har senast uppdaterats 13.9.2022