Kontaktpersonerna för laboratorietjänster

Laboratorieenheter

Undersökningar om livsmedel

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om livsmedel)

Undersökningar om djursjukdomar

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om djursjukdomar)

Undersökningar om foder

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om foder)

Undersökningar om gödsel

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om gödsel)

Undersökningar om växter

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt (undersökningar om växter)

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Myndighets- och egenkontrollundersökningar utförs förutom i Livsmedelsverkets laboratorier även i laboratorier som Livsmedelsverket godkänt enligt lagstiftning.

Kontaktperson för godkännandet av myndighets- och egenkontrollaboratorier. 

Sidan har senast uppdaterats 14.7.2023