Kontaktpersonerna för laboratorietjänster

Laboratorieenheter

  • laboratorietjänsterna och forskningen: överdirektör Janne Nieminen, tfn 050 463 9586
  • djursjukdomsbakteriologi och -patologi: enhetschef Sinikka Pelkonen, tfn  040 028 7061
  • virologi: enhetschef Tuija Gadd, tfn 050 357 0328
  • mikrobiologi: enhetschef Anna-Liisa Myllyniemi, tfn 040 028 7398
  • kemi: enhetschef, Annikki Welling, tfn 040 481 2270 
  • växtanalys: enhetschef Mirja Kartio, tfn 040 534 5510

Undersökningar om livsmedel

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt

Undersökningar om djursjukdomar

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt

Undersökningar om foder

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt

Undersökningar om gödsel

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt

Undersökningar om växter

Kontaktinformationen enligt undersökningsobjekt

Laboratorier godkända av Livsmedelsverket

Myndighets- och egenkontrollundersökningar utförs förutom i Livsmedelsverkets laboratorier även i laboratorier som Livsmedelsverket godkänt enligt lagstiftning.

Kontaktperson för godkännandet av myndighets- och egenkontrollaboratorier är överinspektör Taija Rissanen, tfn 050 574 6308.