Undersökningar om livsmedel

Tjänster

Undersökningar om livsmedel i Livsmedelsverket

På Livsmedelsverket undersöks den kemiska och mikrobiologiska livsmedelsäkerheten samt den näringsmässiga, tekniska och sensoriska kvaliteten i livsmedel. Största delen av de livsmedelsundersökningar som görs på Livsmedelsverket hänför sig till tillsynsprogram eller forskningsprojekt som samordnas av EU och som genomförs årligen. Dessutom görs analyser för aktörer i livsmedelsbranschen för att genomföra egenkontroll. Analyser som aktörer och personkunder beställer hos Livsmedelsverket är avgiftsbelagda.

När det gäller mikrobiologiska undersökningar ligger fokus på sådana analyser av livsmedelspatogener som inte är tillgängliga i lokala laboratorier som gör livsmedelsundersökningar. På Livsmedelsverket görs undersökningar som gäller utredning av källor till matförgiftningsepidemier samt fortsatta utredningar för att undersöka processkontamineringar i produktionslinjer för livsmedel.  

Misstankar du om den kemiska eller mikrobiologiska säkerheten eller kvaliteten i ett livsmedel?

Konsumenter och företag kan anmäla till exempel misstankar om matförgiftning, allergisk reaktion eller främmande föremål i livsmedel i ilppa-tjänsten. Uppgifterna går elektroniskt via ilppa till myndigheten för behandling. Anmälan kräver ingen inloggning.

ilppa-tjänsten

Det är också bra att ge feedback direkt till företaget.

I frågor från företag och konsumenter som gäller livsmedeltillsyn bistår i första hand de kommunala livsmedelstillsynsmyndigheterna