Undersökningar om livsmedel

För livsmedel undersöks kemisk och mikrobiologisk säkerhet samt näringsmässig, teknisk och sensorisk kvalitet.