Undersökningar om livsmedel

På Livsmedelsverket undersöks den kemiska och mikrobiologiska livsmedelsäkerheten samt den näringsmässiga, tekniska och sensoriska kvaliteten i livsmedel. Största delen av de livsmedelsundersökningar som görs på Livsmedelsverket hänför sig till tillsynsprogram eller forskningsprojekt som samordnas av EU och som genomförs årligen. Dessutom görs analyser för aktörer i livsmedelsbranschen för att genomföra egenkontroll. Analyser som aktörer och personkunder beställer hos Livsmedelsverket är avgiftsbelagda.

När det gäller mikrobiologiska undersökningar ligger fokus på sådana analyser av livsmedelspatogener som inte är tillgängliga i lokala laboratorier som gör livsmedelsundersökningar. På Livsmedelsverket görs undersökningar som gäller utredning av källor till matförgiftningsepidemier samt fortsatta utredningar för att undersöka processkontamineringar i produktionslinjer för livsmedel.  

Livsmedelstillsynen genomförs i huvudsak i kommunerna. Om du har misstankar om den kemiska eller mikrobiologiska säkerheten eller kvaliteten i ett livsmedel, är det  bäst att kontakta livsmedelstillsynen i din kommun när det gäller undersökning av livsmedlet. Det är också bra att ge feedback direkt till företaget.

Från och med den 1 januari 2021 skickar Livsmedelsverket laboratoriets analysintyg via säker e-post om leveranssättet för intygen är e-post (nyhet, 4. december 2020).

Anvisning för användning av säker e-post för kunder hos Livsmedelsverkets laboratorium (pdf)

Sidan har senast uppdaterats 22.1.2021